Som du måske har set, har SocialSemantic igen i år lavet en stor undersøgelse af danske virksomheders brug af sociale medier. Rapporten er klar til download d. 29. maj, men vi har allerede fået mulighed for at dele et par rapportens konklusioner.

Rapporten Networked Business FACKBOOK er udarbejdet ud fra besvarelser fra 2.433 respondenter.

I rapporten kan du bl.a. læse at:

 • 82 % af virksomhederne er i gang med arbejdet med sociale medierNetworked Business FACTBOOK 2012
 • Erfaringen vokser – 2/3 af de adspurgte har arbejdet med sociale medier i mere end 1 år
 • Den primære årsag til at virksomheder ikke arbejder med sociale medier er manglende viden på området
 • 58 % arbejder med “sporadiske tiltag og ikke med en klar strategi”, eller ”har et par medarbejdere, der tester på må og få uden en deadline”
 • 42 % arbejder med “central koordinering og målrettet planlægning”, eller ”er i gang med en nøje planlagt testfase”
 • 45 % oplever i dag værdi ift. PR og kommunikation
 • Kun 23 % oplever værdi inden for HR & personaleudvikling
 • Tid er den største udfordring. Hele 62 % angiver manglende tid som største udfordring ift. arbejdet med sociale medier
 • 45 % angiver at de finder det vanskeligt at vise håndgribelig værdi af investeringen i de sociale medier
 • 33 % har placeret ansvaret for de sociale medier i salg og marketing afdelingen
 • 92 % forventer øget anvendelse af sociale medier i fremtiden
 • 54 % mener at sociale medier bør forankres på strategisk niveau i virksomheden.

Se hele rapporten om sociale medier, mobil og cloud i danske virksomheder

Networked Business FACKBOOK omhandler i år også områderne mobile og cloud, vi har dog valgt her udelukkende at fokusere på resultaterne ift. brugen af sociale medier i de danske virksomheder. Ønsker du at modtage hele rapporten, hvori du også kan læse mere resultaterne for udbredelsen af mobil marketing og cloud-løsninger, kan du skrive dig op til at modtage rapporten her.

Del & udskriv side


Kommentar