4 væsentlige e-mail marketing metrics

Måler du på dine nyhedsbreve og direct mails? Og i så fald hvordan? Artiklen her giver vores bud på fire væsentlige e-mail marketing metrics, som er relevante for de fleste virksomheder at måle på.

Der er mange faktorer, som er afgørende for e-mail marketings succes. Udover mobiloptimering, strategisk placerede CTAs og relevant indhold, er måling og evaluering af e-mail indsatsen helt klart nogle af de væsentligste.

Succesen med e-mail marketing kan måles på mange forskellige måder, og i nogle situationer vil måling af åbningsraten ex være tilstrækkeligt. Dette kunne fx være i situationer, hvor en vigtig nyhed eller informationer skal ud til en gruppe af interessenter. Måling af åbningsraten vil dog ikke være tilstrækkelig i mange andre tilfælde, og måling heraf vil endda kunne give et forvrænget billede af udsendelsens succes, hvis der ikke tages højde for en række andre faktorer.

Ønsker du at forbedre din åbningsrate, giver denne artikel gode tips til netop dette.

1. Clickthrough rate (CTR)

CTR handler basalt set om, hvor mange der klikker på diverse links i dine e-mails eller nyhedsbreve. Vha. CTR får du mulighed for at måle på din e-mail performance efter hver udsendelse, og du kan desuden overveje at måle på den løbende udvikling af CTR, evaluere herpå samt efterfølgende tilpasse din e-mail marketing strategi efter behov.

CTR ses ofte som et afgørende element, når man arbejder med A/B splittest på udsendelser, og du skal beslutte hvilke udsendelser, der har haft størst succes. Her giver CTR naturligvis kun mening at måle på, hvis e-mailens indhold lægger op til, at man klikker sig videre via et link for at læse mere eller foretage et køb eksempelvis.

CTR som metric er vigtig, da den giver et godt billede af, i hvor høj grad og hvor mange som engagerer sig i dit indhold og dermed indirekte er interesserede i dit brand.

2. Unsubscribe rate

En anden vigtig metric er din unsubscribe rate. Unsubscribe raten defineres ud fra, hvor mange ud af hundrede der har afmeldt sig den e-mail eller nyhedsbrev, som du har sendt ud. Ifølge MailChimp vil en gennemsnitlig unsubscribe rate ligge mellem 0,20 % og 0,30 %.

Når folk unsubscriber fra din e-mail, vil det i mange tilfælde skyldes, at de ikke finder dit indhold berigende eller relevant. Derfor bør du holde øje med eventuelle udsving i din unsubscribe rate. Flere unsubscribers kan fx skyldes frekvensen af dine udsendelser: Des oftere udsendelser, des flere unsubscribers.

Dog bør du huske på, at der altid vil være unsubscribers uanset kvaliteten af dit indhold. Dette skyldes ex, at folk får nyt job, skifter e-mail adresse etc.

3. Hard bounces

Hard bounces sker, når en given e-mail adresse på din modtagerliste ikke eksisterer (længere). Dvs. når det permanent ikke er muligt at levere en e-mail til en specifik e-mail adresse. Hard Bounces kan forekomme, hvis e-mailen er blevet lukket ned (fx ved jobskift), hvis mailadressen er skrevet forkert eller lign.

En god tommelfingerregel er, at din bounce rate ikke bør overstige 1 %. Dette er der flere grunde til: Dels vil hard bounces påvirke din åbningsrate, som giver et ‘ukorrekt’ billede af din e-mails succes, og dels vil et højt antal hard bounces øge din risiko for at ende i din modtagers spamfilter – Og det er de færreste interesserede i.

4. Konverteringsraten

Konverteringsraten måles på baggrund af antallet af konverteringer – Ex tilmeldinger til et seminar, salg, downloads, sign-ups eller noget helt andet, alt afhængig af hvad formålet med din udsendelse er. Konverteringsraten er derfor i mange tilfælde en af de vigtigste parametre at måle på, når du sender e-mails og nyhedsbreve.

For at måle konverteringsraten vil du muligvis få brug for et tredjepartsværktøj, såsom Google Analytics – Det kunne ex være hvis din konvertering afhænger af en aktiv handling på dit website. I dette tilfælde vil du kunne tracke enkelte handlinger tilbage til kilden (i dette tilfælde din e-mail marketing).

Hvilke parametre måler du din e-mail marketing på?

Ønsker du at blive skarpere til e-mail marketing og forbedring af en eksisterende e-mail marketing strategi? Få hjælp i denne artikel omkring e-mail strategi.

 

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld