Brugen af sociale medier i Danmark

De fleste af os kender efterhånden det store forkromede overblik ift. størrelsen på de store sociale medier i verden. Men hvordan ser det egentlig ud med brugen blandt danskerne? Vi har set på 2 analyser foretaget af DR Medieforskning og Danmarks Statistik, for at finde frem til tallene til dig.

Til artiklen har vi brugt tal fra følgende 2 undersøgelser:

Medieudviklingen 2014 – DR

DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier.

It-anvendelse i befolkningen – DST

Denne undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 5.457 respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Data er indsamlet i marts-maj 2014 ved hjælp af telefoninterviews og online spørgeskema.

NB: Grundet forskellige målemetoder kan tallene fra de 2 målinger differentiere. Vi har desuden valgt at supplere med tal for annoncemodulerne fra Facebook og LinkedIn.

Hvor mange bruger sociale medier?

DST - Brug af sociale netværk i DK 2014

Ifølge undersøgelsen fra DST bruger 67 % af de danske internetbrugere mellem 16-89 år sociale medier. Det vil sige at 2,8 mio. danskere bruger sociale medier, hvoraf der er flest blandt den yngre målgruppe.

Hvilke sociale medier bruger danskerne?

FacebookHvor mange danskere benytter sociale medier

Hele 95 % af de 16-89 årige respondenter fra DST-undersøgelsen siger, de har en Facebook profil, hvilket svarer til ca. 2,7 mio. danskere. Tal fra DR’s analyse viser et lidt andet tal, nemlig at der i Danmark er hele 3,5 mio. brugere. Vi har benyttet Faecbook’s annoncemodul til at se, hvor mange danske profiler vi kan nå via annoncering, og her er tallet 3,4 mio. Forskellen på tallene kan skyldes flere ting, heriblandt forskellige målemetoder, statistisk usikkerhed samt at flere danske brugere måske har mere end en Facebook-profil.

Tal fra DR’s analyse viser en fremgang af brugen af Facebook i Danmark – Hele 59 % af danskerne brugte i 2014 Facebook dagligt, mod 55 % i 2013. Den lille fremgang skal ifølge analysen findes blandt de voksne brugere, idet de unge (under 30 år) bruger Facebook mindre end tidligere.

Her skal man dog huske på, at de 12-29-årige ikke er ved at forlade Facebook, men blot tilgår Facebook mindre hyppigt end før.

LinkedIn

Ingen af de 2 nævnte rapporter nævner LinkedIn, og det kan vi naturligvis ikke have siddende på os. Så vi har tilladt os at supplere med tal udtrukket af LinkedIn’s annoncemodul. Herfra kan vi se at vi pr. februar 2015 er:

  • 1,77 mio. danskere på LinkedIn
  • Heraf er der en lille overvægt af mænd
  • Der er flest brugere i aldersgruppen +35.

Instagram

Hele 24 % har en Instagram konto, hvilket svarer til 687.000 personer siger tallene fra DST. Instagram bliver, ifølge DR’s analyse primært brugt af de 12-29-årige, men har dog væsentligt flere brugere over 30 år, hvis man sammenligner med Snapchat. Tal fra DR viser, at Instagram har op mod 770.000 månedlige brugere.

Twitter

Ifølge DR’s analyse har Twitter 570.000 månedlige brugere, hvor analysen fra DST siger 18 % af internetbrugerne, hvilket svarer til 511.000 personer. Uanset kilde, må vi dog konstatere, at Twitter aldrig har fået “rigtig fat” i de danske brugere, og både Instagram og Snapchat har overhalet det efterhånden modne medie indenom. Til gengæld er en stor del af de danske Twitter-brugere meget aktive på mediet. Se en ranking af de danske Twitter-brugere her på overskrift.dk.

Pinterest, Google+ og Snapchat

Ingen af de 2 undersøgelser beskæftiger sig med tal om brugen af Pinterest og Google+, og vi har haft svært ved at finde opdaterede tal på antallet af danske profiler på de 2 medier. For begge medier har vi set tal på 70.000-100.000 månedlige brugere, men som sagt, har vi kke kunne finde opdaterede og troværdige tal om brugen.

Ifølge DR’s undersøgelse bruges Snapchat stort set kun af danskere under 30 år, men her er brugen stor. Halvdelen af alle 12-19-årige og godt en fjerdedel af alle 20-29-årige bruger Snapchat dagligt, og Snapchat har ifølge undersøgelsen op mod 890.000 månedlige brugere.

Opdatering juli 2016: DR medieforskning har ligeledes lavet en undersøgelse for 2015 – læs de væsentligste pointer om udviklingen i danskernes brug af sociale medier i artiklen her.

3 Svar
  1. I kan rolig regne med, at der er flere personer med flere profiler – der RIGTIG mange falske danske profiler, der bruges til at kontrollere/snyde i de mange konkurrencer som man støder på, på f.eks. facebook.

  2. God undersøgelse 🙂
    For professionelle brugere ville det dog være dejligt med en kategori “bruger flere gange dagligt”, fordi nogle målgrupper primært orienterer sig på nettet via deres sociale medier. Og det er jo interessant for os der søger at opnå kontakt med bestemte grupper.

  3. TAK for en hurtig og letlæselig oversigt over danskeres ophold på de sociale medier. De gav stof til eftertanke (og til et blogindlæg) Jeg har linket – så interesserede kan dykke ned i emnet 🙂

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld