Danske virksomheder på sociale medier

Social Semantics rapport om sociale medierSocial Semantic har i samarbejde med mere end 60 rådgivningsvirksomheder, brancheforeninger og universiteter gennemført den største kortlægning af danske virksomheders brug af sociale medier til dato. Med 1.279 besvarelser giver undersøgelsen et nuanceret billede af et erhvervsliv, der for alvor er begyndt at tage de sociale medier som bl.a. Facebook, LinkedIn og Twitter til sig.  

Af Anders Budde

Nedenfor vil vi præsentere nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner og selvfølgelig linke til den fulde undersøgelse.

De adspurgte virksomheder har bl.a. svaret at:

  • 66 % bruger sociale medier med det formål at skabe forretningsmæssig værdi

Heraf har omkring halvdelen arbejdet med sociale medier i under et år og størstedelen under 2 år.

  • 43 % at deres aktiviteter karakteriseres ved sporadiske tiltag og bygger ikke på en klar planlægning eller klar ansvarsfordeling

Alligevel regner næsten alle virksomheder med at opnå stor værdi fra de sociale medier til blandt andet at skabe et positivt omdømme samt at de sociale medier i fremtiden vil blive anvendt langt mere strategisk.

  • 50 % har undersøgt hvordan deres organisation omtales i de sociale medier

Adspurgt hvilke værktøjer der bruges til analyse og monitorering svarer 34 % ’formentlig ingen’ mens 30 % bruger Google Alerts.

  • 80 % bruger private sociale netværk (fx Facebook), efterfulgt af 61 % som bruger professionelle sociale netværk (fx LinkedIn). Herefter følger videomediet og blogging.

For 67 % af virksomhedernes vedkommende er det medarbejderne der på eget initiativ deltager med indlæg og information på de sociale medieplatforme. Adspurgt svarer hovedparten af virksomhederne at de har eller vil have retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier.

  • 25 % bruger ikke nogle penge ”out-of-pocket” på sociale medier og 22 % bruger mellem 0 og 5.000 kr.

De begrænsede budgetter afspejler meget godt antallet af medarbejdere som bruger de sociale medier. 48 % svarer at mellem 1 og 3 personer i deres organisation anvender de sociale medier og 48 % af organisationernes vedkommende anslås det at der bruges mindre end 5 timer om ugen på sociale medie tiltag.

  • Næsten enstemmigt at de forventer en forøget anvendelse af de sociale medier

Ud af de virksomheder som ikke anvender de sociale medier svarer 48 % som grund at de ikke kender nok til det mens de adspurgt til udfordringer med arbejdet for 56 % vedkommende angiver manglende ressourcer og tid. 51 % henviser til det faktum at det er vanskeligt at vise håndgribelig værdi af investering i sociale medier.

 

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld