Fan engagement på Facebook sider

Visibli har i deres nylige rapport analyseret over 200 millioner Facebook Fans for at fastslå, hvordan de agerer med forskellige typer af fan sider. Ved at måle antallet af ’likes’ og kommentarer sidernes enkelte ‘posts’ opnåede over tid, har Visibli undersøgt levetiden for hvert ‘post’ samt den samlede aktivitet. Nedenfor kan du læse nogle interessante og måske overraskende resultater.

Audi skaber størst engagement

Visibli har undersøgt en række Facebook sider som alle har mere end 100.000 brugere som har ’liked’ dem. Ud af disse er det noget overraskende Audis side som genererer det største engagement mellem siden og brugerne. Tendensen i undersøgelsen viser ellers, at brands har sværere ved at få brugerne til at kommentere og ’like’ deres posts end f.eks. kunstnere. Hvert post Audi foretager modtager i gennemsnit mere end 225 ’likes’. Til sammenligning kan nævnes at Facebook fænomener som Justin Bieber og Lady Gaga hver opnår 180 og 136. Antallet af ’likes’ er målt pr. 100.000 fans.

Engagement vs. antal fans

Visiblis undersøgelse viser at der generelt er stor forskel på, hvordan brugernes engagement på en side udvikler sig, i takt med at antallet af fans på siden stiger, afhængig af om siden tilhører en kunstner eller et brand. For kunstnere gælder det, at brugernes lyst til at ’like’ og kommentere på diverse posts generelt stiger, i takt med at siden vokser sig større. Det modsatte gør sig gældende for brands. Baggrunden herfor er uvis, men noget tyder på at brands kan lære lidt at kunstnerne når det kommer til at skabe engagement på de sociale medier.

Levetiden på et ’post’

Det kan være svært at finde ud af hvor ofte man, som administrator at et site, bør ’poste’. Undersøgelsen viser at et ’posts’ opnår 50% af deres ’likes’ inden for den 1. time og 20 minutter efter det er blevet ’posted’, 80% inden for de første 7 timer og 95% inden for de første 22 timer. Som administrator af en side kan der derfor med fordel spekuleres i, hvor ofte der ’postes’, så man undgår at nye ’posts’ stjæler opmærksomheden fra de gamle inden de har opnået fuld opmærksomhed.

1 Svar
  1. Kim Bach

    Tror det kan være en god ide at kigge på de tidspunkter man modtager flest iLikes, og så planlægge sine post-tidspunkter udfra det, faste deadlines kan være gode, på facebook er det nok en god idé at poste et indlæg hver morgen og måske middag og aften, men i hvertfald mindst engang om ugen, f.eks. fredag morgen

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld