Flere af os har efterhånden fået øget fokus på mulighederne med content marketing. Det er blevet en effektiv kilde til at skabe kendskab, præference, trafik, leads og meget mere. Men hvilke typer af indhold virker bedst og hvornår? Bliv klogere her.

Firmaerne Fractl og BuzzStream gik sammen om at analysere 220.000 artikler fra 11 brancher som blev publiceret i perioden juni til november 2014. Formålet var at se hvilke typer indhold, der virker bedst.

Hvilket indhold deles mest?

De fleste der arbejder med content marketing, måler på hvor mange, der deler indholdet. Shares er jo både et udtryk for ens troværdighed idet folk har lyst til at dele ens indhold, men det er jo også en målestok ift. relevans og opfattet værdi. Og så må vi ikke glemme, at shares er en væsentlig spiller ift. at få spredt indholdet og herved øge kendskabsgraden.

I førnævnte analyse deles indhold op i 5 typer:

 • How-to: Diverse guides der hjælper brugerne til fx at finde en løsning på en konkret udfordring
 • Lister: Kort og nemt tilgængeligt indhold præsenteret i liste-form
 • Hvad-indlæg: Giver viden og information om et udvalgt emne, indholdeholder ofte også sammenligninger: Ex “hvad er content marketing?
 • Hvorfor-indlæg: Giver læseren en årsag og et formål og ofte også detaljeret indsigt i et emne: Ex “derfor virker e-mail marketing
 • Video: Indhold præsenteret i video-format

Hvodan fordeler antal shares sig så ift. content type?

 • Lister – 22,45 %
 • Hvorfor-indlæg – 22,32 %
 • Video – 18,94 %
 • How-to – 18,42 %
 • Hvad-indlæg – 17,88 %

Hvilke måneder virker bedst?

Selvom lister over den samlede periode fra juni til november generelt fik flest shares, så var der måneder hvor andre typer indhold toppede. I oktober måned var de såkaldte “Hvad-indlæg” fx den type der blev delt mest, og i juni måned toppede listerne.

Hvilke måneder deles mest content

Undersøgelsen viste desuden følgende:

 • Oktober var klart den måned der totalt set skabte flest shares
 • Videoer performede generelt godt i Q4 og bedst i september
 • “Hvorfor-indlæg” blev delt mest i september og november

Indhold fordelt på brancher

Nogle brancher egner sig bedst til særlige typer af indhold.

Herunder har vi indsat et breakdow på shares af indhold fordelt på både branche og type for oktober måned 2014:

Content shares fordelt på type og branche - oktober 2014

Se oversigten for alle 6 måneder fra analysen her.

Tænk over, hvordan billedet ser ud i netop din virksomhed. Har din målgruppe måske en særlig periode på året, hvor de indsamler information? Bliver alle beslutninger taget i særlige perioder?

Content bør måles på andet end blot shares

Den nævnte analyse koncentrerer sig primært om shares som en indikator for, om indholdet performer godt. Jeg mener dog, at indhold kan og skal meget mere end det. Hvis indhold fx har til formål at skaffe leads ved at give en rapport væk mod afgivelse af kontaktinformationer, bør konverteringsraten være den vigtigste måleenhed.

Indhold kan jo desuden også måles på parametre som:

 • Antal visninger
 • Antal visninger for den “rigtige målgruppe”
 • Antal kliks til hjemmeside, landing page eller lign.
 • Konverteringer
 • Salg
 • Tilmeldinger til et seminar.

Når det så er sagt, er shares, som allerede nævnt, et godt sted at måle, idet det både hjælper med at sprede indholdet og skabe troværdighed, samt at det giver os en indikation om, hvorvidt indholdet er relevant og skaber værdi.

Hvilke typer indhold har du størst succes med?

Del gerne dine erfaringer herunder.

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld