Typiske misforståelser omkring Twitter hashtags

Er du på Twitter, så bruger du måske allerede hashtags. Men hvad skal man gøre for at bruge hashtags rigtigt – eller endnu vigtigere, hvordan undgår man at bruge hashtags ‘forkert’? Vi sætter fokus på et par af misforståelserne omkring brugen af hashtags på Twitter.

Jo flere jo bedre

Man ser indimellem et overdrevet og tilfældigt brug af hashtags i ihærdige folks forsøg på at nå så langt ud som muligt. Når det er rigtig slemt, går det så vidt, som at #hvert #enkelt #ord #hashtagges.

Overdreven brug er dog fuldstændig unødvendig, og hashtags kan meget mere end bare at være fyldstof. Tilmed viser undersøgelser, at tweets med mange hashtags generelt set får lavere engagement end dem med få.

Tip: Fokusér på kvalitet over kvantitet, så du når den relevante målgruppe.

Jo længere jo bedre

Brugen af #hashtagssomeraltaltforlange er forvirrende, og gør det svært at læse og anvende.

Hvis formålet med dit hashtag er at promovere et produkt, en service, en kampagne eller lign., vil du formentlig ønske, at folk anvender og deler dit hashtag. Er det for langt, ulogisk eller på anden måde svært at skrive, vil hashtagget ikke blive brugt som ønsket. Det kan der være to grunde til. På den ene side bliver hashtagget forvirrende/besværligt at bruge. På den anden side vil et langt hashtag bestå af mange tegn, hvilket er kritisk med tweets, hvor der som bekendt er få tegn at gøre godt med.

Tip: Lav korte, sigende og relevante hashtags, der giver mening og giver folk lyst til at dele.

Tweet før du tænker (eller researcher)

Én tilgang kan være at udarbejde sit eget hashtag. En anden tilgang kan være at genbruge (et) eksisterende hashtag(s).

Vælger du førstnævnte tilgang, bør du lave noget research på, om det hashtag, du tænker at bruge, allerede er i brug. I så fald skal du overveje, om du alligevel kan bruge det, hvis dit formål passer med den kontekst, som hashtagget bruges i. Gør det ikke det, vil du nok være nødsaget til at finde på et nyt for at sikre relevansen og for at minimere spam.

Hvis du vælger sidstnævnte tilgang, bør du først tjekke, i hvilke sammenhænge hashtagget bruges. Denne undersøgelse skal sikre, at hashtagget er relevant for din målgruppe og passer på indholdet af dine tweets.

Uanset om du vælger den ene eller den anden tilgang, vil det være en overvejelse værd, om hashtagget kan misforstås eller på anden vis give anledning til negativ brug. Bare se på disse eksempler på Twitter tags, der er gået galt.

Tip: Brug fx et værktøj som tagboard for at se hvordan et #hashtag bliver brugt på tværs af sociale medier.

Det videre arbejde med Twitter

Nu har vi gennemgået en række af de misforståelser og ‘fejl’, som folk ofte begår, når de bruger hashtags på Twitter. I skal dog ikke ‘nøjes’ med don’ts – Vi har derfor samlet en række artikler herunder, der sætter fokus på arbejdet med Twitter samt brugen af hashtags:

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld