Behandling af data

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digital Works er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digital Works
Adresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup
CVR-nr.: 39830922
Telefon: 7370 8555
Mail: Info@digitalworks.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At indsamle kontaktoplysninger på vores kunder og samarbejdspartnere
  • Mulighed for at kontakte potentielle og nuværende kunder via e-mail og telefon
  • Oplysninger om kunders købshistorik
  • Levering af en vare eller ydelse
  • Kommunikation med vores samarbejdspartnere, Serious Games og Globeteam, ift. at sende invitationer og praktik ifm. eventen d. 7 maj 2021.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Som ovennævnt sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er kontaktoplysninger på kunder og samarbejdspartnere og oplysninger om kundens købshistorik.

Derudover sker vores behandling af dine personoplysninger også på baggrund af opfyldelse af kontrakt.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler udelukkende dine almindelige personoplysninger, herunder: Navn, e-mail, tlf.nr., tilknyttet virksomhed samt stilling.

Dine oplysninger bliver ikke videregivet.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra køb af kursusplads og/eller køb af bog på vores hjemmeside. Derudover kan dine oplysninger også stamme fra telefonisk dialog, tilmelding af vores nyhedsbrev eller ved bestilling af indhold via. sociale medier. Indhold i denne sammenhæng kan være uddannelses-materiale eller kapitler/udklip fra vores bøger.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om data knytter sig til formålet (se punkt 2), når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

6. Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.