ALT Tag

Er beskrivelsen af, hvad et givet billede omhandler. ALT tag´et bliver udfyldt i koden og vises for brugeren, når man fører musen over billedet.

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld