Push Strategi

Ved en push strategi forsøger virksomheden at påvirke salgskanalen, som derefter markedsfører produktet over for forbrugeren, som så bliver interesseret i produktet. Virksomheden skubber dermed deres produkt gennem salgskanalen. Push strategi er det modsatte af pull strategi.

Skriv en Kommentar

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld