Succesfuld kommunikation kræver planlægning og en strategi – det gælder også kommunikation på de sociale medier. Så læs med her, hvor vi guider dig skridt for skridt til en effektiv SoMe-strategi.

Denne artikel er opdateret januar 2020. 

De sociale medier er blevet en uundværlig platform af organisationers kommunikation, fx i opbygningen af organisationens brand. Tilgangene til brugen af SoMe er dog meget forskellige. Nogle organisationer prøver sig lidt frem og lærer en masse hen ad vejen, imens andre nøje har planlagt, hvornår de forskellige typer af content skal postes – og på hvilke platforme. Samtidig er der også de mindre virksomheder, som endnu ikke helt er hoppet ud i de høje SoMe-bølger. Uanset hvad, kan nedenstående 7 steps hjælpe dig til en forbedret og mere effektiv tilstedeværelse på de sociale medier.

Læs også: 7 fejl virksomheder begår på sociale medier 

1: Målene danner rammen

Alle jeres aktiviteter på de sociale platforme skal tjene et formål. Det er ikke muligt at bevæge jer i en retning, hvis retningen ikke er bestemt på forhånd.

Start med at kaste et blik på organisationens overordnede strategiske mål. Hvordan kan brugen af sociale platforme hjælpe jer på vejen mod indfrielse af dem? Beslut dig for dette og udarbejd så målsætninger for SoMe-strategien derudfra. Målsætningerne varierer fra organisation til organisation. Det anbefales dog ikke at fastlægge for mange mål, da du risikerer ikke at opfylde et eneste af dem.

2: Husk KPI’erne

Det kan være fordelagtigt at supplere jeres målsætninger med KPI’er, også kaldet delmål. Dette er specifikke parametre, som kan afgøre, om det primære mål er nået eller ej. Delmål kan altså definere, hvornår I er nået fra punkt A til punkt B og derved har indfriet et primært mål.

Sørg for at fastlægge jeres delmål, så de er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsafgrænsede. Det er særligt vigtigt, at delmålene er realistiske, da jeres indsats ellers er dømt til at mislykkedes. Ligesom det gælder for de primære mål, er det vigtigt, at jeres delmål er i overensstemmelse med organisationens overordnede mål. Husk også at fastsætte en tidsramme jeres SoMe-indsats. Hvornår forventer du, at delmålene kan indfries? Sæt en deadline for at sikre et fokus.

3: Den ideelle kunde

Nogle organisationer formår ikke at skabe engagement og interaktion på deres sociale profiler – og dette skyldes oftest, at den ideelle kundeprofil ikke er fastlagt. At udarbejde en persona kan hjælpe dig i forsøget på definere og ramme de rette personer via de rette kanaler på det rette tidspunkt med det rette budskab. Når du udarbejder jeres persona, fastlægger du jeres målgruppes alder, beskæftigelse, interesser, udfordringer, vaner, præferencer osv., og det bliver derved nemmere for jer at ramme dem via sociale medier. Forsøg at være så specifik som mulig. Jo mere specifik du er, jo større chance er der for, at der vil opstå interaktion og engagement på jeres sociale platforme.

4: Udspionér konkurrenterne

At researche og undersøge jeres største konkurrenters brug af SoMe holder dig ikke blot informeret om deres adfærd – det kan også give en idé om, hvad der virker i branchen – og ikke mindst, hvad der absolut ikke virker.

Start med at udforme en liste over jeres 3-5 største konkurrenter. Undersøg, hvilke sociale platforme de anvender samt, hvilket content de poster. Notér også deres antal af følgere, deres opslagsfrekvens samt tidspunkt for opslag. Læg også mærke til, hvilket content de poster og i hvilken kontekst – og ikke mindst, hvordan de interagerer med deres fans.

Den vigtigste parameter at holde øje med er dog engagement. Skab dig et overblik over, hvor stort et engagement et opslag i gennemsnit opnår og brug det så til at sammenligne med jeres egen engagementsrate.

5: Vælg kanaler med omhu

Mange organisationer opretter profiler på alle populære sociale platforme uden overhovedet at undersøge, hvilke kanaler der kan give det største udbytte ift. til målgruppens vaner. Undgå at spilde tid og ressourcer på kanaler, som jeres målgruppe alligevel sjældent anvender. Det er på dette trin i processen, at jeres persona kan hjælpe dig. Bruger jeres målgruppe 70 % af deres tid på Instagram og blot 30 % på Facebook, ved du, hvilken platform I primært skal fokusere på – og hvilken, der kommer i 2. række. I skal være til stede, hvor jeres målgruppe er – ikke andre steder.

6: Og så er der content-strategien

De sociale medier og godt content er unægteligt uafhængige af hinanden. Uden godt content er brugen af de sociale medier meningsløst, men uden de sociale medier vil ingen nogensinde få kendskab til jeres content. Brug det i samspil i forsøget på at ramme og overbevise jeres målgruppe. Der er tre vigtige komponenter i enhver succesfuld SoMe content-strategi; type, tidspunkt og frekvens.

  • Type: Når du skal udarbejde jeres content, bør du overveje form (billede, video, tekst) og kontekst – både platformen som kontekst, men også jeres brand som kontekst.
  • Tidspunkt: Der findes mange bud på, hvornår det er bedst at poste jeres content på SoMe – men brug det som en vejledning. Husk at jeres målgruppe er unik, og derfor er I nødt til at finde jeres optimale tidspunkt for at poste ved at teste adskillige tidspunkter – måske kan der slet ikke fastlægges et ensartet mønster.
  • Frekvens: Hvor ofte I skal dele content er naturligvis også essentielt, da I naturligvis ikke ønsker at irritere jeres publikum med en for høj frekvens. Derimod er det også vigtigt, at jeres frekvens ikke er for lav, da I ellers risikere, at jeres følgeres engagement falder. Både en for høj og en for lavs frekvens kan resultere i, at jeres følgere “unfollower” jer.

Læs også: Planlæg din indsats – contentplan og årshjul

I denne artikel gør vi dig klogere på, hvordan du kan sikre succesfuldt content.

7: Glem ikke budgettet

Når budgettet skal fastlægges, er der to måder at gøre det på: Du kan fastlægge budgettet og derefter tilpasse jeres SoM-strategi, så den ikke overskrider det – eller du kan fastlægge strategien som start og derefter undersøge hvor høje omkostninger, der er forbundet med de enkelte tiltag.

Hvis du starter med at fastlægge strategien, bør du udarbejde en liste over, hvilke værktøjer, kompetencer mm., I må investere i for at implementere strategien. Undersøg derefter, hvor høje omkostninger, der er forbundet med de enkelte posts samt, hvor højt et ROI, I forventer, at de enkelte tiltag kan skabe. Hvis udgifterne til jeres SoMe-strategi overstiger jeres budget, må I prioritere og skære tiltag fra. Her er det vigtigt at prioritere de tiltag, der skaber en høj ROI. Sådanne tiltag genererer nemlig hurtigt profit, som kan bruges til at investere i de tiltag, som skaber engagement og profit på længere sigt.

Hvordan planlægger I jeres brug af SoMe?

Vi hører gerne dine tips og erfaringer i kommentarfeltet herunder.

Artiklen er skrevet med inspiration herfra.

Skriv en Kommentar

 

Master Class i sociale medier

Vores Master Class i sociale medier er særligt udviklet til virksomheden, der allerede arbejder med sociale medier, men mangler en dybere viden på området. Programmet er fordelt på 2 fulde dage og er en kombination af undervisning, øvelser og cases.
Læs mere om uddannelsen her