Medarbejdere som brand ambassadører

Medarbejderne er virksomhedens bedste reklamesøjler, når det kommer til at skabe øget synlighed og troværdighed på de sociale medier. Med den rette tilgang kan hver enkelt medarbejder potentielt blive en værdifuld ambassadør for virksomheden, og det kan derfor godt betale sig at bruge ressourcer på en optimering af deres tilstedeværelse på de sociale medier. 

I denne artikel får du 5 gode råd til, hvordan du gør dine medarbejdere til værdifulde online brand ambassadører. Det er en proces, og det sker ikke fra den ene dag til den anden, men nedenstående tips er et godt sted at starte for at få virksomheden på rette vej.

1. Sociale medier i arbejdstiden

Hvis brugen af sociale medier ikke allerede er en integreret del af arbejdsdagen, burde den blive det. Ved at udtrykke klar accept overfor sociale medier i arbejdstiden og opfordre medarbejderne til at være online, motiveres de til at dele og ’like’ indhold. Lad derfor medarbejderne vide at virksomheden støtter op om deres engagement på de sociale medier.

Fordelen ved at lade medarbejderne bruge sociale medier i arbejdstiden er, at de er mere motiverede for at sprede virksomhedens indhold i deres personlige netværk ved at like eller dele. Mennesker stoler mere på deres medmennesker end på virksomheder, og derved fremstår indholdet mere troværdigt, når det kommer fra en person i ens netværk end fra virksomheden selv. Medarbejdernes deling af indhold på deres personlige profiler fremstår derved som en anbefaling af virksomheden.

2. Oplæring er en værdifuld investering

En nødvendig faktor for at medarbejderne kan være gode brand ambassadører er, at de kender til de forskellige sociale platforme, og ved hvordan de fungerer. Ikke alle er lige rutinerede på sociale medier, og det kan derfor være en god idé at tilbyde et oplæringskursus til de medarbejdere, der har behov for det. Når først medarbejderne har fået en forståelse for, hvordan deling, news feed osv. fungerer, føler de sig mere trygge ved at færdes på de sociale medier.

Et kursus er en mulighed for at udvikle virksomhedens medarbejdere, og kan være en nødvendig investering for virksomheden. Når medarbejderne fremstår professionelle på de sociale medier, vil det både øge deres troværdighed og derved styrke virksomhedens brand udadtil. Desuden udviser virksomheden både overskud og professionaltiet ved at ”uddanne” og udvikle sine ansatte.

3. Lav en klar strategi for de sociale medier

Hvis man skal gøre sin tilstedeværelse på de sociale medier så succesfuld som muligt, er det essentielt at have en klar strategi for, hvordan virksomheden skal agere her. En sådan må både indbefatte medarbejdernes brug i arbejdstiden og i fritiden. Idet medarbejderne bliver virksomheden ansigt udadtil, er det vigtigt at de kender til retningslinjerne for deres adfærd. Hvis disse retningslinjer ikke er klare for medarbejderne, kan det ende med brud på tavshedspligt eller negativ omtale af virksomheden, hvilket har den stik modsatte effekt end hensigten. Ved at fremlægge en klar strategi for brugen af de sociale medier, kan man komme uden om sådanne problemer samt skabe klarhed og tryghed for både arbejdsgiver og medarbejder.

Bliv endnu klogere på de praktiske overvejelser omkring udarbejdelse af en politik for brugen af sociale medier i din virksomhed ved at læse artiklen her.

4. Gør det let at dele

Jo lettere det er for medarbejderne at dele virksomhedens indhold, jo større er sandsynligheden for, at de gør det. Det er derfor fordelagtigt, at medarbejderne let og hurtigt kan dele relevant indhold med deres netværk. Delingsprocessen kan forenkles ved at gøre indholdet lettere tilgængeligt, for eksempel gennem en intern gruppe på LinkedIn eller Facebook eller på virksomhedens intranet, så det kan tages direkte herfra og bruges på medarbejderens personlige profil. Mest væsentligt må det dog være at opfordre alle medarbejdere til at følge virksomheden på diverse sociale medier.

5. Klargør visioner og værdier

Det er vigtigt, at medarbejderne som brand ambassadører for virksomheden deler det rigtige indhold. Derfor må det tydeliggøres hvilket indhold, som medarbejderne opfordres til at dele, og hvilket indhold der skal holdes internt. Det bliver mere overskueligt at handle hensigtsmæssigt, hvis man føler sig inddraget, hvilket eksempelvis kan ske ved at involvere medarbejderne i målsætningen for tilstedeværelsen på de sociale medier. Medarbejderne må have et godt kendskab til virksomhedens visioner og værdier, så de bedst muligt kan repræsentere virksomheden og træffe de rette beslutninger på de sociale medier.

Det kan være en stor mundfuld at overskue alle de 5 ovenstående tiltag på én gang, hvorfor det kan give menig at fokusere på dem ét skridt ad gangen på vejen mod at få de mest loyale brand ambassadører.

 

Hvad er dine erfaringer?

Har du gjort nogle spændende erfaringer i forhold til brugen af medarbejdere som brand ambassadører? Så vil vi meget gerne høre om dem herunder.

 

Inspiration til artiklen er bl.a. fundet i blogindlæg her og her.

Skriv en Kommentar