Regler for markedsføring via sociale medier

I sidste uge kom de nordiske forbrugerombudsmænd med deres fælles standpunkt for markedsføring via sociale medier. Et standpunkt som skal hjælpe virksomheder med at holde sig inden for reglerne i forhold til hvad man må og hvad man ikke må. Et tiltrængt regelsæt vil nogen mene, idet der over det senete års tid har været debat om hvorvidt sociale medier som bl.a. Facebook og LinkedIn rummer funktionaliteter som er på kanten med bl.a. den danske lovgivning.

Hvis du endnu ikke har taget dig tiden til at gennemgå standpunktet, får du her hovedpointerne samt relevante links til at læse mere.

facebook likeIndledningsvis vil vi lige pointere, at standpunktet er generelt og er derfor gældende for alle sociale medier, samt at standpunktet er teknologineutralt og derfor gælder uanset hvordan det sociale medie tilgås.

I standpunktet defineres et socialt medie som: “Online tjeneste hvor privatpersoner har mulighed for at oprette profiler og kommunikere med hinanden, herunder dele oplysninger og indhold, som fx tekst, billeder, lydfiler mv. Sociale medier kan fx være et chat-rum. spil eller en social netværkstjeneste.”

Overhold gældende lovgivning

Husk altid at overholde lovgivningen først. Så selvom man ikke nødvendigvis overtræder eksempelvis Facebook’s regler er man ikke på sikker grund. Som udgangspunkt skal man følge lovgivningen for det land markedsføringen er rettet i mod. Det har altså intet at gøre med i hvilket land serveren står eller i hvilket land det sociale medie er etableret.

I standpunktet gør forbrugerombudsmændene desuden særligt opmærksom på, at man som virksomhed skal overholde reglerne for behandling af personoplysninger samt for brug af cookies.

Er statusopdateringer fra virksomheder på Facebook spam?

Først og fremmest er det væsentligt at nævne, at reglerne omkring spam og forudgående samtykke også er gældende for beskeder der sendes via fx LinkedIn og Facebook.

Der har dog også kørt en del debat om hvorvidt statusopdateringer via eksempelvis Facebook også kan tolkes som spam. De nordiske forbrugerombudsmænd mener dog ikke at disse tæller som “uanmodet elektronisk post”, og har derfor sendt et brev til EU kommisæren omkring dette. Som følge heraf ændres teksten desuden i forbrugerombudsmandens spam-vejledning.

Som der står på forbrugerombudsmandens hjemmeside:

“Diskussionen omkring standpunktet rejste et spørgsmål om, hvorvidt kommercielle meddelelser, der vises på brugerens newsfeed – uden at brugeren på forhånd har anmodet om dem – er uanmodet elektronisk post. Brugere får disse meddelelser, når fx andre brugere deler oplysninger fra den erhvervsdrivende eller synes godt om en bestemt erhvervsdrivende.”

Hvis en virksomhed præmierer en bruger for at sprede eller dele et (kommercielt) budskab, skal det dog være muligt for modtageren at frabede sig disse og anden kommunikation fra den givne virksomhed. Også selvom den umiddelbare afsender er deres ven. Dette er også gældende hvis deltagelse i en konkurrence medfører at en Facebook-bruger deler et budskab i vennernes nyhedsfeed. Dette skal derfor fremover indtænkes i eksempelvis konkurrence-applikationer der udvikles med fokus på at sprede budskaber på Facebook.

Giv dig til kende – Ingen skjult markedsføring

Vi har hørt den før – reglen om at man skal “give sig til kende” og derved undgå skjult markedsføring. Også dette er et fokusområde i standpunktet under punkt 2: Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring. Idet sociale medier primært benyttes til privat brug, skal virksomheder være ekstra opmærksomme på at det “til enhver tid skal fremgå klart, når brugeren af det sociale medie bliver udsat for markedsføring”. Vi kan derfor roligt forvente at forbrugerombudsmanden i fremtiden vil slå ned de steder hvor det ikke tydeligt fremgår hvem afsenderen er, eller hvor man fx benytter sin private profil i kommercielt øjemed.

Ligeledes mindes der i standpunktet om, at en erhvervsdrivende er forpliget til at informere en privatperson om at vedkommende skal synliggøre i sin omtale, hvis der er tale om “betalt markedsføring”. En situation vi ser på nogle blogs, hvor bloggeren bliver betalt i ex produkter for omtale.

Klar afsender

Som virksomhed skal man huske at der er oplysningskrav. Dvs. at der er visse oplysninger som skal fremgå på fx en Facebook-side. Af de oplysninger der skal være “let, umiddelbar og vedvarende adgang til” er bl.a.:

 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • E-mail adresse
 • CVR nummer

(jf. artikel 5 i direktivet om elektronisk handel).

Markedsføring mod børn og unge

Der er skærpede regler for markedsføring mod børn og unge.

Overhold Facebook’s egne regler

Ligesom det er vigtigt at overholde lovgivningen er det også væsentligt at huske på at overholde eksempelvis Facebook’s egne regler. Gennem de sidste par måneder har vi oplevet øget fokus på overholdelsen af Facebook’s retningslinjer, og lysten til at melde sider, konkurrencer m.m. der overtræder reglerne synes større end vi har oplevet før. Der er pt. fx grupper på Facebook hvis eneste formål er at melde Facebook-konkurrencer der overtræder Facebook’s promotion guidelines.

Og mange vil mene det er tiltrængt. Facebook var efterhånden ved at være oversvømmet med diverse “Synes godt om denne side og vind”-konkurrencer, men mange af disse konkurrencer har kun set dagens lys idet virksomhederne bag, ikke har været klar over at de overtræder Facebook’s egne retningslinjer. Facebook lancerede i sidste uge et nyt site hvor alle deres regler og retningslinjer er samlet. Så er det altid let at finde de nyeste og gældende regler på området.

Find selv reglerne på siden Facebook Terms and Policies.

Reglerne for markedsføring via sociale medier

Herunder en kort opsummering i punktform. Så skulle det vidst være på plads:

 • Overhold lovgivningen (markedsføringsloven, persondataloven m.m.)
 • Giv dig til kende:
  • Gør det tydeligt hvilken virksomhed der står bag
  • Nævn at du udtaler dig som “virksomhed” hvis du er kommerciel på en personlige profil (husk dog at Facebook ikke tillader kommerciel brug af personlige profiler)
  • Betales der for omtale skal dette fremgå tydeligt
 • Spam-vejledningen er også gældende på de sociale medier
  • Dog er statusopdateringer ikke omfattet
  • Vær særligt opmærksom på situationer hvor brugere tvinges til at dele virksomheders budskaber
 • Husk at der gælder særlige regler for markedsføring mod børn og unge
 • Overhold Facebook’s egne regler

Vil du vide mere om reglerne om markedsføring på nettet?

Vi har her samlet en række nyttige links, hvor du kan læse mere om konkrete områder inden for markedsføring på nettet.

1 Svar

Skriv en Kommentar