Må du sende elektroniske julekort ud til dine kunder?

Juletiden nærmer sig, og mange virksomheder overvejer at sende julehilsner ud til kunderne – måske via mail? Men må man overhovedet det? Vi ser nærmere på lovgivningen på området og Forbrugerombudsmandens udtalelser.

De fleste kender efterhånden Markedsføringslovens § 10 om uanmodet henvendelse. I denne står der, som bekendt, at modtageren selv skal have anmodet om at modtage elektronisk post med henblik på fx afsætning af varer, tjenesteydelser m.m. Med andre ord, vi skal have en permission før vi fx kan sende et nyhedsbrev ud. Men i § 10, stk. 2 finder vi også undtagelsen, der giver os lov til at kontakte eksisterende kunder. På Forbrugerombudsmandens hjemmeside står der om § 10, stk. 2:

”Erhvervsdrivende kan sende reklame for deres egne – tilsvarende – produkter ved brug af elektronisk post til kunder, der i forbindelse med en tidligere handel med den erhvervsdrivende har oplyst deres elektroniske adresse. Det er dog en forudsætning, at kunden ved afgivelse af sin e-mailadresse eller sit mobilnummer har mulighed for at sige nej til at få reklame. Siger kunden ikke nej ved afgivelse af oplysningen, skal kunden ved hver efterfølgende henvendelse have mulighed for at frabede sig yderligere henvendelser.”

Må vi så sende de julekort ud?

Hvis man har indhentet tilladelse til at sende kommercielle budskaber ud til modtageren, så ja. Dvs. hvis vi allerede sender fx nyhedsbreve ud til folk. Men hvad så med alle vores eksisterende kunder, som ikke nødvendigvis har tilmeldt sig nyhedsbrevet? Som udgangspunkt nej! Forbrugerombudsmanden har tidligere udtalt at udsendelse af elektroniske julekort kan opfattes som promovering af virksomheden, og er herved i strid med markedsføringsloven.

I Forbrugerombudsmandes spamvejledning fra 2018 står der:

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at også ren ”branding” af den erhvervsdrivendes navn er omfattet af forbuddet, da det sker med henblik på efterfølgende afsætning. Forbrugerombudsmanden har fx udtalt, at en virksomheds udsendelse af elektroniske julekort til virksomhedens kunder var udtryk for generel promovering i strid med markedsføringslovens § 10 (j.nr. 08/06749). Der kan måske være tilfælde, hvor udsendelse af et elektronisk julekort ikke vil indebære en overtrædelse af markedsføringslovens § 10. Det kan fx være som led i en erhvervsdrivendes løbende kundeforhold med en anden erhvervsdrivende – som en høflighedsgestus – tidligere har sendt et fysisk julekort til kunden, men hvor julekortet som led i den teknologiske udvikling er blevet elektronisk. Det forudsætter dog, at julekortet ikke indeholder nogen form for reklame.

Hvad siger advokaten?

Heidi Højmark Helveg fra CO:PLAY LAW oplyser, at der ikke er nogen problemer i at udsende elektroniske julekort til virksomheder, hvor man selv er kunde, hvis man ikke har en umiddelbar interesse i selv at afsætte varer eller ydelser. Og der er nu også åbnet op for udsendelse af julekort i situationer, hvor man tidligere har sendt fysiske julekort. Det er dog væsentligt, at der i julekortet ikke er nogen former for reklame, fx beskrivelse af varer/ydelser, der kan opfattes som markedsføring, priser, særlig branding (udover oplysning om virksomheds navn) o.lign. Der skal altså udvises forsigtighed, når der udsendes elektroniske julekort, siger Heidi Højmark Helveg.

9 Svar
 1. Rene Bygballe

  Hvad sker og hvad skal der til før man bliver anmeldt for spam? Jeg tænker…Der er jo mange firmaer som UDEN permission udsender nyhedsmails spækket med reklamer? SKAL man som kunde anmelde firmaet for spam og gå hele vejen? Og hvad er bøden/straffen for firmaet? Noget med 100kr pr anmeldelse (synes tidligere at have læst mig til).

  Strategisk salg/marketing
  Jydsk Emblem Fabrik A/S | http://www.jef.dk
  René Bygballe

 2. Hej Rene

  Hvis man som forbruger eller erhvervsdrivende modtager spam mails, kan man anmelde dem til Forbrugerombudsmanden. Herefter vil der i mange tilfælde komme en sag ud af det. Og enig, der er desværre stadig en del virksomheder som ikke overholder reglerne i markedsføringslovens §6 om uanmodet henvendelser og spam.

  Læs mere om klagemulighederne samt processen her på forbrugerombudsmandens hjemmeside: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nettjek/Spam–hvad-er-det/klagevejledning

  Bøden ligger som udgangspunkt i størrelsesordenen kr. 100,- pr. mail dog minimum 10.000,- Dette er dog blot en beregningsmodel som bruges som udgangspunkt. Straffen kan lempes eller skærpes alt efter omstændighederne.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 3. Henrik

  Hej

  Det skal vel så også forståes således, at informationer om adresseændring, eller ny hjemmeside eller en ny webshop også kun må sendes til, de kunder som konkret har sagt ja?
  Selvom det kunne være en relevant information for alle, som du har haft kontakt til og har e-mailadresse på.

  Jeg tror, at folk siger ja / nej tak ift. at få en løbende strøm af tilbudsmail, men her skelner loven ikke helt.

  Mvh
  Henrik
  http://www.ok-linser.dk

 4. Hansen

  Er der noget at sige til, at virksomhederne sender deres marketing-kroner til de sociale medier… hvor administrationen og reglerne er mere lempelige end den spam vi alligevel alle sammen udsættes for?

  Jeg har pt 241 reklamemails i min indbakke for den sidste uge plus dem mit online-filter har sorteret fra… 99% er udendanske. Mange af dem har en lille næsten usynlig ‘meld-fra’-knap i bunden… men den virker kun sjældent. Jeg tænker, at de 1-2 danske virksomheder der med mellemrum bryder reglerne – fordi de ikke ved bedre – blot er små lille fisk i en gigantisk sø… og dem overlever vi nu nok. Jeg gør.

  PS: Jeg synes, det er ok med restriktioner om at sende fx julekort ud pr. mail – fordi jeg lever af tryksager. Og dog… i en digitaliseret verden, hvor vi alle pine-død skal have en elektronisk postkasse, så virker de ‘spam’-regler vi har i dag – olddanske.

 5. Hej Digital works … Interessant opslag i denn tid 🙂 .er det også sådan at forstå , at kunder – kontakter som allerede ligger i vort CRM system – og som vi i forvejen har løbende dialog med i hverdagen … ikke kan modtage et elektroniks julekort …uden at vi potentielt overtræder mf. loven . Og her taler jeg 100% BtB kontakter … er ikke klar over om der gøres forskel mellem Btb kontakter – og så forbrugere

 6. Chenette

  Som Henrik også spørger om :
  Vil en ændring af web adresse anses som spam information eller kan man efter jeres mening og med loven i baghovedet skrive ud til alle kunder – permission eller ej?

  Informationen vil blive udformet til dem uden permission mere som en serviceinfo men jo helst med en opfordring om at besøge sitet. Vil denne sidste del være en overskridelse af spam lovgivningen….eller vil det anses som markedsføring til de kunder uden permission uagtet om vi forsøger at holde den så “ren” som mulig.

Skriv en Kommentar

 

Intern træning

Vi tilbyder interne træningsforløb og uddannelser i organisationen. Undervisningsmaterialet og forløbet tilpasses jeres vidensniveau og ambitioner således, at I opnår et maksimalt og målbart udbytte på både kort og lang sigt.
Læs mere her