LinkedIn sikrer stærke muligheder for det professionelle arbejde med HR, rekruttering og employer branding. Dog ved ikke alle, hvordan de skal gribe arbejdet med HR an. Vi har derfor samlet 10 gode råd til dig, der arbejder med HR på LinkedIn.

1. Sikr at employer branding fremgår tydeligt på siden

Er employer branding virksomhedens eller organisationens primære fokus på LinkedIn, så bør Company Pagen også afspejle dette. Der er flere punkter på siden, hvor man kan sætte ind ift. employer branding. Dels er der coverbilledet, som gerne skal afspejle den kultur, man som medarbejder indgår i, og dels er der virksomhedsbeskrivelsen og indholdet, der deles fra siden.

Det vil være naturligt, at beskrivelsen har forskelligt udgangspunkt alt efter, om den er skrevet til potentielle kunder og samarbejdspartnere eller kommende kollegaer.

Hvad angår indholdet kan employer branding indgå på flere forskellige måder. Nedenfor er samlet en række forslag til indhold med employer branding fokus:

  • Det gode regnskab
  • CSR-tiltag
  • Medarbejder testimonials
  • Deltagelse på konferencer
  • Præsentation af udvalgte medarbejdere
  • Jubilæer og nyansættelser
  • Interne arrangementer såsom DHL stafet.

Tip: Der er flere indatsområder end blot Company Pagen – fx deling af indhold i grupper, netværksrekruttering, deling af indhold fra medarbejderne etc.

Læs mere om employer branding på LinkedIn.

2. Overvejelser om stillingsopslag

Mange vælger at poste stillingsopslag på virksomhedens Company Page, hvor der linkes til stillingsopslag på virksomhedens website eller andet jobsite. Har du ikke opslaget liggende på et site – men måske kun som PDF-fil eller lign. – bør du overveje, hvordan du griber det an.

PDF-filer kan godt postes på LinkedIn, men fungerer ikke særlig godt, bl.a. fordi man ikke kan zoome (særligt udfordrende på mobile devices). Alternativt kan man købe sig til LinkedIn’s jobpost, hvor jobopslaget kommer til at ligge som en integreret del af LinkedIn.

3. Lav godt indhold som fremhæver jer positivt

Som punkt 1 også illustrerer, er der mange veje til employer branding. En indirekte måde hertil er at dele godt kvalitets content, som fremstiller virksomheden som kompetent inden for sit område og sikrer en stærk positionering.

Læs mere om, hvordan du optimerer HR indsatsen med fokus på det gode content.

4. Test sponsored content

Har du svært ved at ramme de rette folk, fordi de ex ikke følger jeres Company Page på LinkedIn? Så kan én vej at gå være at teste sponsored content, som er LinkedIn’s betalte annoncer. Herigennem kan du betale dig fra at nå en bestemt målgruppe med et særligt budskab – fx et jobopslag eller andet employer branding indhold.

Få hjælp i denne FAQ til LinkedIn annoncering.

5. Involvér kollegerne

Uanset om du arbejder med HR, salg, marketing eller noget helt fjerde, så er kollegaerne en guldgrube at involvere i arbejdet – til deling af indhold mm.

Særligt når vi snakker HR, er dine kollegaer vigtige af flere årsager: De kender måske den rette kandidat til et job, de er gode ambassadører, de har et netværk, der vil være relevant at nå, samtidig med at de er virksomhedens ansigt udadtil. Der er således stort potentiale i at få involveret dine kollegaer i HR arbejdet.

Læs mere omkring værdien af aktive medarbejdere her.

6. Hjælp med opdatering af LinkedIn profiler

Det er som sagt ikke kun jer, der arbejder med HR og rekruttering, som repræsenterer virksomheden. Det er reelt set alle i virksomheden (som har en LinkedIn profil vel og mærke). Derfor bør alle (relevante) medarbejdere med LinkedIn profiler også have en professionel profil, som er opdateret ift. nuværende arbejdsplads, med en professionel headline, billede mv.

Det kan være en god idé at starte med de vigtigste profiler først – det vil sige profiler som salg, marketing, kommunikation, HR og lign., som har kontakt til eksterne parter.

Få her 10 gode råd til, hvordan du får en professionel LinkedIn profil.

7. Vil I selv aktivt approache kandidater?

Nogle virksomheder nøjes med at være aktive på Company Page niveau med deling af jobopslag og andet employer branding indhold. Andre vælger at searche aktivt efter kandidater på LinkedIn og tage kontakt til relevante personer mhp. at få dem til en samtale på en konkret (opslået) stilling.

Hvorvidt I selv i HR vil approache folk på LinkedIn er en relevant overvejelse. Det er en god måde at have styring med, hvem der bliver kontaktet, samtidig med at man kan vække interesse hos kompetente (passivt jobsøgende) kandidater, der måske ikke ellers ville have søgt jobbet. Dog skal man træde varsomt ift. konkurrerende virksomheder, samarbejdspartnere og lign., hvorfor flere vælger at have et eksternt rekrutteringsbureau til at gøre det indledende søge- og kontaktarbejde.

8. Vær anonym, når du searcher

Hvis du selv giver dig i kast med at søge på LinkedIn, er du som udgangspunkt synlig, når du besøger andres profiler på LinkedIn. Dvs. de kan se, at netop du har været inde og kigge på deres profil. Det er der ikke noget i vejen med, og at synliggøre dette kan være en måde at vise interesse for relevante kandidater på og vise, at man har gjort sit forarbejde. Skal man nu i gang med at søge efter kandidater, vil man i nogle tilfælde skulle en masse kandidater igennem – og er måske ikke interesseret i, at alle kan se ens besøg, før man ved, om de har interesse.

Det er der heldigvis råd for. Du kan nemlig gøre dig anonym under Privacy & Settings – under fanen Privacy – hvor du vælger Profile viewing options. Her kan du vælge mellem fuld synlighed, semi anonym eller helt anonym.

OBS: Har du en gratis LinkedIn profil, mister du selv statistikken på, hvem der har besøgt din profil i perioden, hvor du er anonym samt bagudrettet.

Læs mere om de personlige LinkedIn-indstillinger.

9. Interne retningslinjer for brugen af LinkedIn

For mange giver det god mening at lave nogle guidelines for ønsket – og uønsket – opførsel på LinkedIn. På den måde er I med til at sætte fokus på dels vigtigheden af mediet som et professionelt redskab og dels understrege, hvordan man gebærder sig på mediet. Sidstnævnte er især vigtigt for de medarbejdere, som ikke normalt færdes i det digitale.

Nogen arbejder med en decideret social media policy. I artiklen her har vi samlet en række gode råd til, hvad en SoMe policy bør indeholde. Andre arbejder blot med en do’s & don’ts liste. Alpha og omega er, at det skal illustrere indsatsområder og give viden om brugen af mediet, så folk ‘tør’ kaste sig over LinkedIn.

En egentlig politik bør dog ikke stå alene, men kombineres med andre tiltag, såsom et gå-hjem-møde, kick off indlæg eller lign., hvor der bliver sat fokus på det, og hvor de aktive parter har mulighed for at stille spørgsmål og give sit besyv med.

10. Ryd løbende op i admin adgange

Har I været aktive på LinkedIn gennem længere tid og arbejder måske både med en Company Page, diverse Showcase Pages samt LinkedIn grupper, er der formentlig en del forskellige administratorer tilknyttet de forskellige sider/grupper.

Gør det gerne til en fast procedure at rydde op i admin-adgange, når folk stopper hos jer. På den måde sikrer I løbende at have kontrol med siden, og at ‘uvedkommende’ ikke kan komme ind og lave rav i den.

OBS: LinkedIn grupper kan have flere admins, men kun én gruppeejer (den som har oprettet gruppen). Gruppeejeren kan ligeledes videregive ejerskabet til en anden admin – men husk gerne at få dette gjort, inden vedkommende stopper hos jer.

Hvordan arbejder du med HR på LinkedIn?

Del gerne dine tanker og erfaringer med os i kommentarfeltet.

Skriv en Kommentar

 

Kom på LinkedIn kursus

Vi afholder løbende kurser i den professionelle brug af LinkedIn. I øjeblikket har vi 3 forskellige LinkedIn kurser i kalenderen.
Læs om mulighederne