Google Ads handler udelukkende om at være skarp på ét enkelt parameter: Intention. Da Google Ads er et Pull medie, bliver den gode annonce kun set af de forbrugere, hvis intention i søgningen passer til budskabet. I denne artikel bliver best practice i Google Ads gennemgået, og forhåbentligt giver det en større forståelse af mediet og dets muligheder.

Hvad er Google Ads?

Grundlæggende giver Google Ads, dig som annoncør, mulighed for at vise annoncer på søgeord, som giver mening for din virksomhed. F.eks. hvis du sælger billetter til et slot på Fyn, vil søgeord som; slot på Fyn, oplevelser Fyn eller slot i Danmark, give god mening, da din annonce vil ramme forbrugere, som er interesseret i netop dette.

I dit arbejde med Google Ads er der nogle væsentlige betegnelser at kende til. Her er en oversigt over de mest gængse:

  • SEM – Search Engine Marketing
  • SEO – Search Engine Optimization
  • Adwords – det tidligere navn for Google Ads
  • Search – som er en betegnelse for SEM, SEO og ASA (Apple Search Ads)
  • PPC – Price Per Click

At lave effektiv intentions baseret Google Ads handler om, at kunne identificerer sig med kundens intention og ramme så præcist som muligt..” – Søren Vigand Danielsen

Forskellige annonceringsmuligheder i Google Ads

I Google Ads findes der flere forskellige annoncemuligheder, som hver især har sine fordele og ulemper:

Search Ads

Google Ads’ mest brugte annoncetype er Search Ads, som også anses for at være den letteste at komme i gang med. Formatet er nemlig velegnet til de fleste typer produkter og services og indgår næsten altid som grundstenen for den samlede search indsats.

En annonce består af tre headlines, to descriptions og en landingsside (URL), som det ses på billede til højre. Det er her, at man skal udforme det budskab, som afdækker det man vil sælge.

Desuden er der mulighed for at specialiserer sine annoncer yderligere, men det kan være en mere teknisk affære.

Ulempen ved Search Ads er, at Google bestemmer hvor meget af annoncen der vises, og det derved kan være svært at fange brugerens opmærksomhed. Dette er specielt svært, hvis der samtidig vises Shopping annoncer, som gennemgås nedenfor.

Shopping annoncer

Shopping annoncer ses, når du søger efter et produkt, som handles på en webshop. De fremgår øverst på søgesiden. Der er som oftest god performance på disse annoncer, hvis du har et godt visuelt produkt, specielt da kunder reagerer mere på visuelle annoncer, fremfor almindelige tekstannoncer.

Shopping annoncerne trækker data via virksomhedens webshop, hvilket betyder, at det du skriver på din webshop, er det som vil fremgå i dine shopping annoncer. For at benytte denne form for annoncetype skal Google Ads og din webshop kobles sammen med Google Merchant Center, hvorfra du kan lave produktfeeds og produktkategorier.

Responsive Search Ads

Responsive Search Ads, forkortet til RSA, minder om det tidligere annonceformat Search Ads, da de bygger på samme format. Der er dog en klar forskel på de to som omhandler, hvor godt du kan styre dit budskab.

Ved Responsive Search Ads har du mulighed for at lave flydende overskrifter. Dette betyder, at du kan tilføje flere overskrifter, hvorefter Google roterer disse for at finde den overskrift der performer bedst. Du kan på denne måde have forskellige budskaber og Unique Selling Propositions i samme annonce.

Ulempen ved denne annonceform er dog, at ligesom der er kombinationer som fungerer godt, vil der også være kombinationer som performer dårligt, i en testperiode, indtil Google finder de bedste kombinationer. Du vil derfor opleve, at der bliver brugt mediebudget på annoncer, som har en dårlig performance, indtil den bedste kombination bliver fundet.

Call-only ads

Call-only annoncer fokuserer på at få flere til at ringe til annoncøren. Dette er relevant, hvis det er fordelagtigt for dig, at potentielle kunder ringer til dig. Annoncen er specielt effektiv for servicevirksomheder som ikke har et bestemt produkt, som du kan måle salg på. Dette kunne være, hvis man sælger billetter, forsikringer, laver konsulentarbejde mm.

Telefonnummeret indgår i annonceteksten, så kunden ser nummeret med det samme annoncen bliver set. Det er ligeledes muligt at klikke direkte på telefonnummeret og ringe op.

Få en god start

For at komme i gang med Google Ads er det nødvendigt, at have oprettet en konto med tilknyttet betalingskort og virksomhed. Du kan oprette en konto via dette link: https://ads.google.com.

Når du har oprettet din konto, kan du opbygge dine kampagner og vælge, hvilke søgeord du gerne vil findes på. I denne proces kan det være en god idé, at stille dig selv følgende tre spørgsmål:

  1. Hvad vil jeg gerne annoncere for?
  2. Hvem skal købe mine produkter eller services?
  3. Hvad tror jeg, at kunden vil søge på for at finde det? – herunder hvilken intention kunden har i sin søgning, når personen skal finde dine produkter eller services.

Lad det ikke blive for kompliceret i starten. Start med at lave et simpelt setup og byg derefter ud fra dette setup. Du kan hurtigt blive fanget i, at få lavet et for stort setup som hurtigt kan blive uoverskueligt at arbejde med. Dette kan resultere i, at du spilder annoncebudget på forkerte søgeord eller for høje bud, fordi du har mistet overblikket.

Sådan kommer du i gang med Google ads

1.      Udvælg keywords

Når du ved hvilke produkter eller services, som du vil annoncere for, udvælger du de søgeord, som du mener, kunden vil søge på for at finde netop dine produkter. Til hjælp kan du lave en søgeordsanalyse i Google Keyword planner eller Ahrefs for at få kendskab til søgeords volumen, klikpris, konkurrence osv.

2.      Kategorisér dine keywords

Når du har fundet de mest relevante søgeord, er det tid til, at du inddeler dem i kategorier. Du kan inddele dem i generiske og brand søgeord som defineres ud fra, om du vil bruge dit virksomhedsnavn i søgeordet eller ej. Eksempelvis er Digital Works’ LinkedIn kursus et brand søgeord og LinkedIn kursus er et generisk søgeord. Herefter bør du pulje dine valgte søgeord, så de ligger inden for samme intention. Disse intentionspuljer kaldes også for annoncegrupper. 

3.      Lav annoncer

Når du har valgt de søgeord, som skal være grundlag for dine annoncegrupper, kan du lave annoncer som passer hertil samt udarbejde de budskaber, der passer til den forventede intention. Hver annonce skal have tre overskrifter af 30 tegn og to beskrivelser af 90 tegn hver. Derudover skal annoncen have en specifik URL, så kunden lander på den landingsside, hvor dine produkter eller services er.

Der skal laves mindst to annoncer pr. annoncegruppe, men Google anbefaler tre til fem forskellige formuleringer og ordvendinger. Der bliver kun vist en af dine annoncer pr. søgning, så Google Ads roterer dine annoncer for at finde den annonce med højest CTR (klikrate). Dette er modsat RSA annonceformatet, hvor det kun er overskrifterne der roterer.

4.      Annoncegrupper

Annoncegrupperne ligger på niveauet under kampagner og har til formål at samle annoncer. En kampagne har normalt flere annoncegrupper, og hver annoncegruppe har sit eget fokus. Hvis kampagnen hedder ”skiudstyr”, kunne annoncegrupper eksempelvis være: ”skistave”, “skihjelm”, “skistøvler” osv.

5.      Kampagner

Kampagner er det helt overordnede niveau, hvori der indgår en eller flere annoncegruppe(r). Det er på det overordnede niveau, at man holder styr på, hvor stor en del af budgettet der skal bruges. På daglig basis sættes budget pr. kampagne som bliver fordelt på de adgroups, der er i kampagnen. Det er også på kampagne niveau, at man laver de fleste settings, som vi kommer ind på i nedenstående afsnit om kampagne settings.

Google Ads udvikler sig hele tiden og det tager meget tid at adapte, teste og implementerer nye tiltag i en effektiv account” – Søren Vigand Danielsen

Gør din annoncering datadrevet

I selve Google Ads platformen har du mulighed for at linke din konto til Google Analytics, hvor du har mulighed for at tilføje en masse nyttige redskaber. Disse redskaber sætter dig i stand til at lave relevante konverteringspunkter, retargeting lister og dataanalyser. Dette er med til at give et holistisk billede af indsatsen samt sikre, at annoncebudgettet bliver brugt mest optimalt.

Annonceudvidelser

Du kan tilføje annonceudvidelser, hvis formål er at gøre din annonce mere synlig på Google. Jo mere din annonce fylder i søgeresultatet, jo større er chancen for, at der bliver klikket på din annonce. Annonceudvidelser giver dig også mulighed for at tilføje flere relevante informationer til dine annoncer. De mest normale at opsætte er: ’sitelinks’, ’call-out’, ’locations’, ‘call from ad’ mm.

Kampagne settings

Med disse parametre kan du segmentere ud fra alder, køn og hustandens indkomst, og du kan dermed målrette dine annoncer mod den ønskede målgruppe.

Med den geografiske targeting kan du målrette dine annoncer til byer i Danmark eller udlandet. Du kan samtidig også ekskludere områder eller byer, hvor du ikke vil have annoncerne vist.

Tip: Få foretaget en CRO (conversion rate optimization)-analyse, som har til formål at analysere hele dit website. Dette gøres for at skabe bedre konverteringsresultater og give dig indsigter omkring din målgruppe.

Skrevet i samarbejde med Havas Danmark.

Skriv en Kommentar

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med de seneste nyheder om digital salg og marketing. Hver uge er vores nyhedsbrev spækket op med berigende artikler og viden om vores kommende kurser, intern træning og workshops.
Read more