Ny rapport fra Silverpop præsenterer friske tal og tendenser for e-mail marketing i 2014, målt på parametre som åbningsrate, click-through rate (CTR), bounce rate og unsubscribe rate. Vi ser nærmere på rapportens findings i artiklen her.

E-mail marketing og nyhedsbreve er en af de digitale discipliner, som har været længst på markedet. E-mail marketing har en rigtig stærk ROI-betragtning og bør derfor fortsat spille en vigtig rolle i virksomheders marketingstrategi. Vi ser her nærmere på de nyeste tal inden for nogle af de parametre, du kan bruge til at evaluere på din e-mail marketingstrategi, og dermed få mere ud af dine digitale kampagner.

Åbningsraten

Open rate fungerer generelt bedst som en in-house benchmark til at holde øje med kampagner eller udsendelser over længere tid. Her kan du følge med i, om åbningsraten signalerer fremskridt eller problemer med engagement for din virksomhed. Den er dog ikke 100 % pålidelig, da den ikke opfanger alle åbninger pga. blandt andet blokering af billeder. Med andre ord, hold øje med din åbningrate, men brug den ikke som den eneste målestok for succes med din e-mail marketing.

Resultaterne fra rapporten viser, at nogle brancher klarer sig en hel del bedre end andre. Virksomheder inden for sundhedssektoren (23,4 % åbningsrate), non-profits (23,1 % åbningsrate) og uddannelse (22,7 % åbningsrate) scorer højest på de unikke open rates.

Nedenstående kan bruges som udgangspunkt for åbningsrater inden for de forskellige brancher – brug medianen som udgangspunkt da denne er lidt mere retvisende end gennemsnittet, men husk at disse brancher også er groft inddelt.

Skærmbillede 2014-09-25 kl. 15.35.24

Click-Through Rate (CTR)

Click rates er de metrics der kan måle aktiviteten på en e-mail, hvilket gør dem mere pålidelige en open rates, men stadig ikke en erstatning for output mål såsom konverteringer eller omsætning. Herunder kan du se en oversigt over de forskellige branchers CTR, og her er det ejendoms- og byggebranchen der scorer højest sammen med bl.a. sundhedsindustrien og non-profits. Dette kan især have noget at gøre med, at disse brancher ofte sender content ud der relaterer sig til nyheder og information i stedet for tilbud og promotions.

Skærmbillede 2014-09-29 kl. 14.44.54

En click-to-open rate (CTOR) giver dig en smule mere information i forhold til engagement idet den viser procentdelen af åbnede mails i stedet for modtagne mails. Clicks-per-clicker viser dig den specifikke handling af de enkelte modtagere og giver dig i princippet mere information om forbrugeradfærden og dit content, og kan fortælle dig hvor mange gange en person klikker på et givent link – altså om du producerer content der giver modtageren lyst til at klikke sig ind på e-mailen mere end én gang.

Bounce Rate

Dette er procentdelen af sendte mails som mislykkedes (bounced) fordi adressen ikke findes eller kontoen er lukket. For at beregne din bounce rate skal du dividere det samlede antal mislykkede mails med antallet af udsendte mails og herefter gange med 100. Du kan mindske din bounce rate ved løbende at rense ud i dine lister og generelt have en god liste-hygiejne.

Medianen for bounce rates ligger lige under 0.04 % og er en tilbagegang med hele 95 % siden sidste år. Dette indikerer at flere og flere virksomheder tager listehygiejne seriøst i deres email marketing, og dermed får en langt lavere bounce rate end tidligere.

Få tips til listejygiejne i artiklen her.

Unsubscribe Rate

En stigende unsubscribe rate kan måske fortælle dig at dit content og e-mail strategi ikke matcher dine modtageres forventninger. Medianen for unsubscribe rates ligger på 0.28 % for alle de undersøgte virksomheder. De højeste unsubscribe rates ligger omkring 0.5 % og er altså en del højere oppe – dog stadig vel under 1 %. Modsat har de virksomheder der defineres som top performers en unsubscribe rate på noget nær 0 %, så her er indikeres der altså en stor forskel fra low performers. Hold øje med om antallet af folk der afmelder sig dit nyhedsbrev stiger, og i så fald, om du kan se en sammenhæng ift. indhold og lign. faktorer.

Om rapporten

Folkene bag denne rapport har undersøgt e-mails udsendt af Silverpops kundebase. Rapporten er altså baseret på data fra e-mails sendt af næsten 3.000 brands fra 40 forskellige lande. En bred vifte af email-typer er blevet inkluderet i undersøgelsen – fra salgsfremmende og kommercielle e-mails til mere content-orienterede nyhedsbreve.

Download selv hele rapporten her.

 

Skriv en Kommentar