Hvad er værdien af din LinkedIn SSI score?

En af de oftest stillede spørgsmål jeg får fra kunder er, ”hvad er den reelle værdi af ens LinkedIn SSI score?”. Svaret på spørgsmålet er bestemt ikke simpelt, men derimod meget komplekst, hvilket denne artikel vil prøve at give dig svaret på.

Din LinkedIn SSI score kan være et værdifuldt værktøj, der måler din performance, og giver dig en indikation af, hvor god du er til at udnytte LinkedIns mange muligheder, samt din personlige brand værdi.

Hvad er SSI scoren, og hvordan måles den?

SSI er en forkortelse for Social Selling Index, og er LinkedIns redskab til at måle brugernes aktivitet og performance. Din SSI score bliver målt på baggrund af fire parametre:

  1. Establish your professional brand
  2. Find the right people
  3. Engage with insights
  4. Build relationships

Hver af disse parametre har deres egen score som tilsammen danner din samlede SSI score. Det gør det lettere for dig at få et samlet overblik over din performance og samtidig finde ud af, hvilke områder du kan forbedre dig på. Du kan finde din SSI score her.

For at give dig en idé om, hvordan LinkedIns SSI score ser ud, og vise dig min erfaring med det værdifulde værktøj, kan du nedenunder se et udsnit af min SSI score.

1. Establish your professional brand

Den første parameter er ’Establish your professional brand’, som bedømmer din score ud fra, hvor komplet din profil er udfyldt. Har du et profilbillede, har du udfyldt dit nuværende og tidligere jobs med datoer of beskrivelser, har du video content på din profil? Derudover medtager dette parameter også din evne til at udgive meningsfulde artikler til dine forbindelser og følgere.

Fra min personlige erfaring ved jeg, at skrive meningsfulde artikler er essentielle for at få en høj score ved dette parameter. Hyppigheden viser sig dog at være uden indflydelse, hvilket kan være lidt pudsigt.

Billedet under viser de visninger og det engagement som en af mine artikler har fået. Selvom artiklen er skrevet helt tilbage i april, så er det tydeligt for mig, at den stadig påvirker min SSI score positivt.

Dette vil antallet af de gange du bliver vist i søgeresultater samt dine profilvisninger også påvirke denne parameter. Det er også derfor, at jo bedre din profil er udfyldt, jo bedre vil det være for dit personlige brand.

2. Find the right people

Den næste parameter er baseret på din evne til at finde de rette mennesker gennem en effektiv søgning. Dette er ved at benytte de rette søgeværktøjer så som filtre, gennemse dine forbindelsers netværk, og identificere relevante profiler på kort tid. Det at finde de rette personer er en vigtig del af det at bruge LinkedIn med et professionelt formål, som således også har en indflydelse på din SSI score.

3. Engage with insights

Den tredje parameter er din evne til at engagere dig med indsigt, som helt enkelt omhandler din evne til at finde og dele berigende content med dit netværk, som åbner op for interaktion og som aktiverer dit netværk. Derudover inkluderer det også, når du scroller ned gennem dit feed og kommenterer, liker og deler andres opslag, samt bliver medlem af forskellige grupper, som du aktivt deltager i. Du kan også sende personlige beskeder gennem LinkedIns chatfunktion, for at score højere på denne parameter.

Jeg har perioder på 3-4 uger, hvor jeg ikke deler noget berigelse med mit netværk gennem nyhedsstrømmen. Dette får dog ikke min score til at falde markant. Dette indikerer igen, at det ikke har så meget at gøre med kvantiteten med mere kvaliteten.

4. Build relationships

Det fjerde og sidste parameter måler din evne til at opbygge relationer. Dette kan du gøre ved at invitere andre brugere til dit netværk, som er relevante for dig, og samtidig godkende de relevante forbindelser, som inviterer dig. Det at anmode om forbindelse med en anden person, man ikke nødvendigvis kender, kan være en udfordring i sig selv, da invitationen kan tolkes forskelligt.

Dette har LinkedIn dog en løsning på. De tilbyder nemlig, at du kan skrive en lille og personlig besked, når du vil invitere om forbindelse med en anden bruger. Her kan du kort skrive, hvad årsagen er til din invitation og de potentielle fordele du vil kunne berige personen med, hvis han/hun accepterer din invitation. På denne måde bliver din invitation mere tydelig.

Husk

Samlet set er din SSI score et meningsfuldt værktøj for at måle din aktivitet og din performance på LinkedIn – men brug det som en rettesnor og ikke for meget. Hvordan du vælger at evaluerer din performance er individuel, og afhænger helt bestemt af dit formål med LinkedIn.

Skriv en Kommentar

 

Intern træning

Er din virksomhed klar til at få et markant kompetenceløft på LinkedIn? LinkedIn er sælgerens mulighed for at møde både potentielle og eksisterende kunder i øjenhøjde med faglig berigelse, og det kan du blive klogere på her.
Læs mere her