Optimer din åbningsrate i e-mail marketing

For mange virksomheder er e-mail marketing en vigtig del af den digitale indsats. Men hvad skal der til for, at modtagerne faktisk åbner dine nyhedsbreve? Hvad er den ideelle længde på en subject line, og hvornår er det bedste tidspunkt at udsende et nyhedsbrev? Der er nemlig stor forskel på, hvad der virker bedst.

Vi har samlet de vigtigste pointer fra MailerMailers årlige rapport. 

MailerMailer har indsamlet data fra ca. 1,1 milliarder nyhedsbreve og har udgivet deres årlige rapport “MailerMailer’s Email Marketing Metrics Report 2015”. Rapporten kaster lys over metrics såsom open, click, click-to-open og bounce rates for mere end 33 forskellige industrier.

NB: Tallene er baseret på amerikanske studier af nyhedsbreve. Tallene kan derfor ikke overføres direkte til det danske marked, da vi i Danmark har en anden tilgang og lovgivning ift. e-mail marketing. Grundet bl.a. vores permissionlovgivning ser vi generelt højere åbningsrater i Danmark.

Selvom tallene ikke kan overføres direkte, er der mange vigtige pointer og tendenser i rapporten. Rapporten kan hjælpe til at forstå industrien, trends og benchmarks og til at sætte mål for egen performance.

Vi har samlet 3 vigtige pointer, der har betydning for åbningsraten:

 • Planlægning
 • Personliggørelse
 • Subject line

Om åbningsrate

Åbningsrate udregnes ved at dividere antallet af unikke åbne mails med antallet af afsendte e-mails.  

 • For andet år i træk erfarer MailerMailer en generelt højere åbningsrate blandt udsendte e-mails.
 • Åbningsraten er generelt højere i de første 6 måneder af året.
 • Den højeste åbningsprocent var ca. en time efter e-mailens udsendelse.
 • Næsten halvdelen af åbnede e-mails skete i de første fem timer efter modtagelse.
 • Efter 10 timer blev der kun åbnet 2,1 % og efter 15 timer kun 1,2 %

Hvornår er en åbningsrate god?

Ifølge MailChimp er den gennemsnitlige åbningsrate god når:

Den gennemsnitlige åbningsrate for en virksomhed på 1-10 medarbejdere er på 22.04% %. Virksomheder med 11-25 medarbejder skal gerne have en åbningsrate på 21.03%, mens virksomheder med medarbejdere på 26 til  50 gerne skal have en gennemsnitlig åbningsrate på 21.91%.

(Igen, husk at vi ofte ser højere tal på det danske marked).

1. Planlægning

Tidspunktet for hvornår din e-mail udsendes er én af mange faktorer, der har indflydelse på succesen, og bør derfor inddrages, når du planlægger din e-mail kampagne.

Ifølge rapporten af MailerMailer har både ugedagen og tidspunktet på selve dagen indflydelse på åbningsraten. Ved at vælge det rigtige tidspunkt, kan man som virksomhed forbedre tallene for sin åbnings- og klikrate.

Hvordan planlægning påvirker åbningsraten:

 • Åbningsraten er højest på mandage
 • Lørdage og søndage har lavest åbningsrate
 • E-mails der blev udsendt mellem kl. 6.00 og 14.00 oplevede den højeste åbnings- og klikrate
 • Modtagere åbnede typisk e-mailen i løbet af de første timer af dagen.

Åbningsraten er her visualiseret ift. tidspunkt på dagen.

  email open rate time of the day

Tip: Mange email marketing systemer kan give et lign. overblik. Se det igennem og bliv klogere på din målgruppe. Husk også at den “perfekte udsendelsesdag” varierer meget fra branche til branche, så et godt råd er løbende at teste.

2. Personliggørelse

Personliggørelse af e-mail marketing bruges til at gøre meddelelser mindre generiske og til at skabe en bedre forbindelse til modtagerne. Når der tales om personliggørelse af meddelelser, refereres der både til subject linen og / eller brødtekst, som kan indeholde personlige oplysninger som modtagerens fornavn, stillings betegnelse, firma eller andre oplysninger.

Hvordan personliggørelse påvirker åbningsraten

 • Personliggørelse kun af indholdet, resulterede i den højeste åbnings- og klikrate (17,1 %)
 • Den laveste åbningsrate blev målt på e-mails, hvor både indholdet og subject linen var personliggjort (4,9 %)
 • I e-mails, hvor både indholdet og subject linen er personliggjort, er mindre end en tredjedel af e-mails, hvor kun indholdet er personliggjort.

open rates by personalization

Personliggørelse af både subject linen og indhold resulterede i de laveste målinger, mens personliggørelse af kun selve indholdet førte til de bedste målinger.

Modtagerne kan nemlig blive afskrækket, hvis subject linen er personlig, da dette historisk set var opfundet af spammere for at narre modtagerne til at åbne beskeder. Man skal derfor være påpasselig, når man personliggør e-mail marketing. 

Tip:
Personliggørelse af indhold kan være effektivt, når det anvendes konservativt. Overvej hvem dine modtagere er,og hvordan personliggørelse af din e-mail marketing kan integreres bedst. Som altid bør du selv teste denne teknik for at se, hvordan jeres egne kunder reagerer.

3. Subject line

Subject linen kan spille en væsentlig rolle i udførelsen af ​​en e-mail marketing-kampagne. Uinteressante, eller på anden måde utiltalende, subject lines kan afskrække modtagerne fra at åbne e-mailen, selvom afsenderen er velkendt. Formår man i stedet at skabe en subject line, der er stærk, stemningsfuld, eller som på anden måde kan vække modtagerens interesse, kan, dette resultere i et højere antal åbnede e-mails.

MailerMailer har sammenlignet subject lines fra over 56.000 kampagner i 2014. De 100 mest populære ord er afbildet nedenfor.

most popular subject terms

(free, sale, party, news, events, newsletter, updatecoupons, report, special), or focus on timeliness (today, tonight, week, weekend).

Åbningsraten ift. længden på subject line

Tidligere rapporter fra MailerMailer viste, at korte subject lines med 4-15 tegn havde den højeste åbningsrate. Dette år viser en anderledes trend. E-mails i marketing sammenhæng med medium længde subjectline (28-39 tegn) havde den højeste åbningsrate på 12,6%. E-mails med en længere subject line på 40-50 tegn havde den laveste åbningsrate.

open rate by subject line legth

Tip: Gør dine subject lines relevante for dine modtagere og væk deres interesse for at åbne din e-mail. Hold dig på omkring 28-39 tegn. 

Læs i artiklen her, hvordan du skriver en god subject line

I følge rapporten fra MailerMailer viser undersøgelsen, at der er flere vigtige pointer at tage i betragtning i e-mail marketing. Tallene fra rapporten viser tydeligt, at du selv kan ændre og tilpasse din e-mailkampagne for at optimere åbningsraten betydeligt.

Arbejd videre med din e-mail marketing strategi

I artiklen her får du et overblik over, hvordan du kan skabe resultater med din e-mail marketing og nyhedsbreve, og hvordan du planlægger din e-mail marketing og nyhedsbrev strategi.

Skriv en Kommentar