Er dit nyhedsbrev en god forretning? Du kan måle dette ved at beregne din ROI – Return on Investment. Før du går i gang med at beregne Return on Investment for dit nyhedsbrev, skal du være opmærksom på, at resultatet i høj grad afhænger af, hvilket mål du har for dit nyhedsbrev. Er dit mål at få folk til at tilmelde sig din hjemmeside eller at købe en konkret vare? Og hvilken værdi har denne konversion i kroner og ører?

Vidste du, at du kan opnå et tårnhøj Return on Investment gennem email marketing? Ifølge en undersøgelse (Litmus, 2021) kan du opnå et gennemsnitligt return på 36$, hver gang du investerer 1$. Således opnår du en højere Return on Investment gennem email marketing sammenlignet med andre marketingindsatser. Dit nyhedsbrev har altså stor værdi for din virksomheds samlede marketingindsats.

Sådan beregner du din ROI

Når du beregner Return on Investment af dit nyhedsbrev, stiller du blot dine indtægter op imod dine udgifter. Dette kan du gøre gøre gennem denne simple beregning:

(Indtægter – Udgifter) / Udgifter x 100

Umiddelbart kan det virke meget lige til, men inden du griber til lommeregneren, skal du først og fremmest identificere indtægterne og udgifterne af dit nyhedsbrev. For at bestemme dine indtægter kan du tracke de salg og/eller konversioner, som dit nyhedsbrev genererer, i eks. Google Analytics. Herefter kan du finde frem til den samlede indtægt ved at gange antallet af konversioner med værdien af en konversion.

Det er dog ikke lige så simpelt at identificere udgifterne. 

Hvad er dine udgifter?

Udgifterne for din email kampagne knytter sig typisk til lønning af de medarbejdere, der udarbejder indhold, opstiller, udsender og analyserer nyhedsbrevet efterfølgende. Du skal altså gøre op, hvor mange timer, der bruges på dette. Derudover dækker udgifterne over de platforme og værktøjer, som anvendes til udsendelse af nyhedsbrevet. 

Udgifterne til dit nyhedsbrev kan endvidere afhænge af din branche, antallet af ansatte i marketingafdelingen, hvor mange forskellige segmenter nyhedsbrevet sendes til, hvor ofte nyhedsbrevet udsendes, designet af dit nyhedsbrev, samt hvorvidt du anvender et eksternt bureau, der har specialiseret sig inden for email marketing.

Når du har skabt overblik over de forskellige poster og bestemt beløbet for de samlede udgifter, kan du finde din lommeregner frem og beregne Return on Investment for dit nyhedsbrev.

Skriv en Kommentar

 

Nyhedsbrev

Hvis du interesserer dig for digital marketing og salg, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som er fyldt med berigende artikler og viden om kommende kurser, intern træning og workshops.
Læs mere