Hvordan sammensætter du den rette målgruppe for dine annoncer på LinkedIn?

Hvis du har prøvet at opsætte en betalt annonce før, så ved du måske også, at et af de centrale steps er at opbygge en målgruppe. Det kan være udfordrende at finde ud af, hvordan du sammensætter den rette målgruppe til din LinkedIn kampagne. Vi giver dig i denne artikel en guide til, hvordan du kan opsætte din målgruppe. Hvad de forskellige kriterier betyder, vores anbefalinger til opbygning af en solid målgruppe på LinkedIn, samt tips og tricks, som du kan gøre brug af i dit fremtidige arbejde med LinkedIn annoncering.

For at opsætte en kampagne på LinkedIn, skal du bruge platformens annoncemodul, som du kan finde her.

En standard annonce på LinkedIn skal indeholde følgende:

  • Målsætning
  • Målgruppe
  • Annonceformat
  • Placering
  • Budget og tidsplan

Denne artikel vil kun berøre valg af målgruppe, men hvis du er interesseret i at læse mere om de andre steps, kan du også læse vores populære artikel: Guide til annoncering på LinkedIn.

Valg af målgruppe

At opbygge den rette målgruppe til din kampagne og dit budskab kan være altafgørende for dine annoncers performance på LinkedIn. Den rette målgruppe kan nemlig give dig højere engagement rate og højere konverteringsrater.

Når du skal opbygge din målgruppe, benytter du dig af de kriterier, som LinkedIns medlemmer har opgivet på deres personlige profil.

Helt generelt kan du gøre brug af nedenstående kriterier, når du skal målrette din kampagne til LinkedIn medlemmer. Der er 5 overordnede kriterier, som alle sammen indeholder en håndfuld segmenteringskriterier, som du senere skal benytte i din målgruppesammensætning.

Sådan er målgruppesegmenteringsværktøjet opbygget

Artiklen vil tage udgangspunkt i følgende elementer, som du vil berøre i din opbygning den rette målgruppe.

1.  Hvor stor er din målgruppe?

Som du begynder at arbejde med din målgruppe, vil du kunne se, at størrelsen på din målgruppe ændrer sig i takt med dine valg af kriterier. Som vist på billedet ovenfor, vil LinkedIn vise den estimerede størrelse på din målgruppe i højre kolonne. Det er derfor ikke så mange LinkedIn medlemmer du vil ramme med din kampagne, men derimod det antal medlemmer, der passer ind i de kriterier, du har sat på din kampagne.

Få en oversigt over fordelingen af din målgruppe:
Under den estimerede målgruppes størrelse kan du yderligere se din målgruppes opbygning baseret på forskellige egenskaber, som LinkedIn medlemmerne har oplyst på deres personlige profil. Du kan vælge at få et procentuelt overblik over din målgruppes funktion, anciennitet, års erfaring, brancher, virksomhedsstørrelse og interesser.

Vigtigt! For at kunne oprette en betalt annonce på LinkedIn, skal din målgruppe bestå af minimum 300 medlemmer. LinkedIn anbefaler i deres rapport, at din målgruppe er mere end 50.000 medlemmer for at performe bedst muligt.

2.  Målgruppesammensætning

Inden vi går dybere ned i de forskellige segmenteringskriterier, er det vigtigt kort at nævne de to muligheder du har, når du skal opbygge din målgruppe – AND og OR.

AND benytter du, når du skal indsnævre din målgruppe, da LinkedIn medlemmerne på denne måde skal opfylde flere kriterier. F.eks. kan din målgruppe bestå af de medlemmer som har 5+ års arbejdserfaring AND (og) en jobfunktion inden for marketing.

OR benytter du, når du gerne vil udvide din målgruppe, da LinkedIn medlemmer på denne måde blot skal opfylde en eller flere af kriterierne for at være en del af din målgruppe. F.eks. kan din målgruppe være de medlemmer der har 5+ års arbejdserfaring OR (eller) en jobfunktion inden for marketing.

Du kan også vælge at gøre brug af dem begge samtidig. F.eks. kan din målgruppe være medlemmer der har 5+ års arbejdserfaring AND (og) en jobfunktion inden for marketing OR (eller) kompetencer inden for marketing.

Lokation og sprog

Det første du skal tage stilling til, er hvilken lokation din målgruppe er fra, samt hvilket profilsprog din målgruppe har.

Lokation er obligatorisk, og du skal derfor tage stilling til dette punkt, for at komme videre. Profilsprog er baseret på medlemmernes profilindstillinger.

Vigtigt tip: Vores anbefaling er, at du vælger engelsk profilsprog, da de fleste efterhånden har deres profil på engelsk. På denne måde vil du ramme alle danske profiler uanset om medlemmerne har deres profil på engelsk eller dansk. Hvis du derimod kun vælger dansk som profilsprog, vil du ikke ramme de engelske profiler, selvom medlemmerne er fra Danmark.

Eksempel: Vælger du Danmark som lokation og engelsk som profilsprog, rammer du 2,7 millioner medlemmer (da der ifølge LinkedIn er 2,7 millioner, der har en profil i Danmark). Hvis du derimod vælger dansk som profilsprog, rammer du kun 1,7 millioner – da alle de danske profiler med engelsk som profilsprog bliver fravalgt.

3.  Segmenteringskriterier

Nu er tiden kommet til, at du skal sammensætte din målgruppe. LinkedIn anbefaler, at du kun benytter 2-3 kategorier udover lokationen, som er obligatorisk.

Segmenteringskriterierne, som du kan vælge i mellem, er:

  • Arbejdserfaring: Jobfunktion, jobtitler, antal års erfaring, anciennitet, kompetencer.
  • Company: Virksomheds- navn, industri, følgere, vækstrate, kategori og størrelse.
  • Uddannelse: Akademiske grader, skoler, studieretning.
  • Interesser og egenskaber: Medlemmers interesse, grupper, medlemsegenskaber.
  • Demografi: Alder og køn.

Hvis du gerne vil læse mere om hvert enkelt segmenteringskriterie, kan du downloade LinkedIns målgruppe guide her.

Tip: Selvom LinkedIn giver dig mulighed for at vælge demografi som et segmenteringskriterie, anbefaler hverken LinkedIn eller vi i Digital Works at benytte sig af kriteriet. Dette er for at undgå at virke diskriminerende i sin målgruppesammensætning. Derimod er anbefalingerne, at benytte sig af segmenteringskriterier som interesser, medlemsegenskaber, kompetencer eller funktioner, da det giver bedre og stærkere resultater for din kampagne.

4.  Udvidelse af målgruppen?

Denne funktion er der som standard sat flueben ved, og LinkedIn vil dermed udvide din målgruppe, hvis ikke du sørger for at fjerne fluebenet. LinkedIn skriver selv; ’Nå ud til personer, der ligner din målgruppe, baseret på jobtitler, virksomheder, kompetencer mm.’.

Vores anbefaling og erfaring er, at du bør fjerne fluebenet og holde dig til den målgruppe, du selv har sammensat. Dette skyldes, at du her ved præcis hvilke segmenteringskriterier, der er gældende – og du må alt andet lige bedst vide selv, hvilken målgruppe der passer til jeres behov.  

5.  Gem din målgruppe

At opbygge sin målgruppe kan være en tidskrævende proces, og specielt hvis du skal opsætte mange annoncer. Du har mulighed for at speede processen op, da du kan gemme din sammensatte målgruppe, når du er færdig. Vi anbefaler, at du gemmer din målgruppe, så du kan gøre brug af denne igen, hvis du skal lave en lignende kampagne i fremtiden.

Skriv en Kommentar

 

Annoncering på LinkedIn

På dette halvdags-kursus dykker vi helt ned i LinkedIns maskinrum; Campaign Manager. Vi gennemgår step-by-step, hvordan du opsætter en betalt annonce, og giver dig konkret viden om, hvordan du får mest muligt ud af din annoncering.
Læs mere her