Planlæg din indsats – contentplan og årshjul

Vi har skrevet os ind i 2024. Det nye år byder sikkert på kommende begivenheder og en masse aktiviteter som skal planlægges, herunder også på de sociale medier. Det kan dog godt være svært at overskue, hvis man har mange aktiviteter planlagt. Her kan et årshjul måske være løsningen. Vi giver vores bud på, hvordan et årshjul kan udformes, så du kan få overblikket tilbage. 

Hvorfor en årsplan?

For mange virksomheder vender de samme begivenheder og aktiviteter retur hvert år. Der dukker dog altid nogle ting op, som man ikke har forudset. I den forbindelse kan et årshjul være et godt redskab til at planlægge jeres aktiviteter langt ud i fremtiden, og dermed sørge for, at årets indsatser spiller sammen i harmoni.

Et årshjul kan bruges i mange forskellige henseender – alt fra indsatsen på de sociale medier til de overordnede marketingsaktiviteter, men også til planlægningen i jeres organisation som helhed.

Du må dog ikke lade dig narre af navnet. Et årshjul behøver ikke nødvendigvis at visualiseres som et hjul. Det kan sagtes være et ark i Excel, som mange nok vil finde mere overskueligt. Der er flere forskellige måder at udarbejde et årshjul på. Du kan enten selv lave et fra bunden, eller du kan gøre brug af de mange forskellige skabeloner, som er at finde på nettet.

Skabeloner til content planlægning og årshjul

Vi har nedenfor listet en håndfuld skabeloner, som du kan bruge som inspiration til dit årshjul. Der findes et hav flere af disse sider.

 • Plandisc: Download diverse skabeloner og gør brug af deres hjemmeside til udarbejdelse af et årshjul. Find det her.
 • Smartsheet: Download i alt 9 gratis skabeloner til en marketing kalender. Find det her.
 • Hubspot: Download en gratis content kalender til de sociale medier. Find det her.

Du kan naturligvis også promte eks. ChatGPT, Bard eller Bing til at komme med et bud på opgaven 😊

Årsplan = ro på den daglige drift

Der er mange gode grunde til, at det er en god idé at lave et årshjul. En af grundene er, at du i stedet for at have travlt med at finde ud af, hvilke aktiviteter der skal deles på de sociale medier, kan du i stedet have fokus på den daglige drift – fordi du er velvidende om, at de steps du tager nu, er et skridt på vejen til at nå i mål med den overordnede strategi.

Udførelsen

Der findes flere forskellige måder at tilgå et årshjul på, men det kan være en god idé at starte i det overordnede, og derefter arbejde dybere i planen. Det vigtigste ved årshjulet er, at det leder dig igennem året – helt fra definitionen af de strategiske mål, men også aktiviteterne der skal indfri dem.

Opstil målet

 • Hvad er årets mål?
 • Hvorfor gør vi som vi gør?
 • Hvilke mål og delopgaver bidrager til, at de overordnede mål opfyldes?

Hovedopgaver

 • Hvad har vi af tiltag, der skal sættes fokus på i netop denne måned?
 • Har vi et specielt tilbud, produktlancering eller et arrangement?
 • Skal nogle af de øvrige indsatser bygges op gennem disse?
 • Hvordan kan indsatsen på de sociale medier afspejle det overordnede fokus?

Tip: Tænk helligdage, sæsoner, begivenheder, ferier og andet ind i din contentplan.

Delopgaver

 • Det er her de reelle opgaver, som hører under de enkelte hovedopgaver, befinder sig
 • Helt konkret skal alle opgaver sættes ind i dette punkt fx billede fra grafikeren, opsætning af kampagneside, korrekturlæsning, opsætning af annoncer mm.
 • Fokus skal generelt være omkring indsatsen.

Sæt navn på opgaverne og de ansvarlige

 • Sæt navn på hovedopgaverne og dernæst delopgaverne
 • Hvem er den/de ansvarlige for eksekveringen af opgaverne?

Beskriv opgaverne

 • Hvad er formålet med opgaven, og hvad skal den indeholde? – vær konkret
 • Afstem forventninger og behov for opgaven – er der balance mellem opgave og krav?
 • Sørg for en klar deadline.

Tegn din contentplan eller årshjul

 • Hvordan ser det ud?
 • Er der nogle ting, som er klynget sammen og måske kan rykkes for at få et bedre flow?

Digitaliser planen

 • På den måde får alle i virksomheden adgang til at se planerne for året
 • Det er vigtigt, at alle kollegaer kan følge med i, hvad der sker i virksomheden – stort som småt.

Evaluering

Som afslutning på året, og som afsæt til det nye, bør I evaluere, dokumentere og ”aflægge rapport”. Det er godt at evaluere på sine aktiviteter, da det kan være med til, at I konstruktivt kan gøre brug af forrige års viden og oplevelser til det kommende års planlægning.

Skriv en Kommentar

 

Master Class i B2B marketing

Det digitale felt er i konstant udvikling, og det kan være svært at holde sig opdateret på de strategiske potentialer heri. På vores Master Class sætter vi fokus på mulighederne med digital marketing for din virksomhed.
Læs mere her