“Employee Advocacy” er et nyere begreb fra den digitale verden, der dækker over en helt særlig social media-strategi, som flere og flere virksomheder tager til sig. Strategien er simpel: hvordan kan virksomheder og medarbejdere styrke hinandens brands på SoMe? Læs mere om fænomenet i denne artikel, hvor vi guider dig til vellykket Employee Advocacy.

Måske har du aldrig hørt om det før, måske har I allerede implementeret det i jeres egen strategi – eller måske overvejer I at kaste jer ud i det. Uanset hvad, er Employee Advocacy ikke et begreb, I kommer udenom. Der er nu heller ingen grund til at forsøge at undgå det. At implementere fænomenet i jeres strategi kan nemlig føre til både en højere kendskabsgrad, et styrket brand for både virksomheden og individet – og måske på sigt et øget salg.

Helt basalt er Employee Advocacy et forsøg på at engagere medarbejderne i virksomhedens brand, så de kan bidrage til at sprede virksomhedens budskab via sine egne profiler på SoMe. Medarbejderne gøres altså til digitale ambassadører for virksomheden. Dette kan foregå på to måder: Medarbejderne kan bidrage med at sprede sin egen faglige viden med reference til virksomheden eller ved at dele content produceret af kolleger eller virksomhedens kommunikations- og marketingafdeling.

Læs her, hvordan du kan sikre godt content.

Hvorfor virker Employee Advocacy?

Der er mange årsager til, at Employee Advocacy er et effektivt marketing-redskab. Den vigtigste årsag er den ændring, der er sket i forbrugerens forhold og tillid til klassisk markedføring. Vi tager det ikke længere for gode ord, hvad virksomheder og reklamer lover os. I stedet lytter og stoler vi på andre forbrugere og ligesindede som fx venner og familie, og de er derfor blevet en vigtig del af købsprocessen. Det enkelte individs stemme er magtfuld, fordi den ofte giver modtageren mulighed for at identificere sig med det, der bliver sagt.

Employee Advocacy understøtter tilmed den afgørende en-til-en-markedsføring på de sociale platforme. For at lykkedes med markedsføring på SoMe, er det afgørende at skabe en relation mellem afsender og modtager, som netop sikrer den eftertragtede troværdighed. Det er altså mennesker, der skal stå bag kommunikationen på de sociale medier for at opnå den ønskede effekt.

Helt lavpraktisk sikrer Employee Advocacy også et udvidet netværk for virksomheden, når medarbejdernes private netværk lægges oveni, så kendskabsgraden øges. Uanset hvor stort et budget I har afsat til annoncer og boostet indhold, vil jeres indsats på de forskellige sociale medier ikke lønne sig uden likes, delinger og engagement. Når medarbejderne motiveres til at engagere sig i virksomheden på SoMe, vil dens reach øges, og I undgår at drukne i de store bølger af støj på SoMe.

Lær mere om værdien af aktive kolleger på SoMe.

Hvordan lykkedes man med Employee Advocacy?

1: Prioriter virksomhedens interne kultur
Hvis jeres medarbejdere skal figurere som ambassadører for virksomheden, er de nødt til at være motiverede af andet end blot den månedlige lønseddel. Sørg for at arrangere aktiviteter udover den årlige julefest, der kan ryste jeres medarbejdere sammen – og opfordr dem så til selv at planlægge aktiviteter uden for arbejdstiden.

Hvis jeres budget er begrænset, så start med at etablere et internt socialt netværk for medarbejderne. Dette kan senere hen også blive en effektiv kanal, når Employee Advocacy-initiativer skal kommunikeres.

2: Udarbejd guidelines for de sociale medier
Det er vigtigt, at al kommunikation er tro mod jeres brand. Derfor bør I, inden I opfordrer jeres medarbejdere til at dele virksomhedens budskab, vejlede dem i, hvordan I som brand gerne vil fremstå på SoMe. Dette betyder ikke, at I skal forsøge at kontrollere medarbejdernes kommunikation. Sæt i stedet guidelines for høflig opførsel online. Dette inkluderer guidelines om, hvordan jeres medarbejdere bør referere til virksomhedens produkter og services eller generelle “Do’s & Don’ts” til brugen af sociale medier i professionel sammenhæng. Nogle virksomheder har også helt særlige regler for, hvad deres medarbejdere må udtale sig om på de digitale medier – dette er således også vigtigt at få med her.

Husk også at sørge for, at jeres medarbejdere er udstyret med materiale, der gør dem i stand til at besvare spørgsmål og henvendelser om jeres virksomhed og dens produkter.

Lær mere om den gode social media policy her.

3: Uddan jeres medarbejdere i brugen af SoMe
Jo bedre jeres medarbejdere kan begå sig på de sociale medier, jo større fordele kan I drage af Employee Advocacy-tilgangen. SoMe-uddannelse bør foregå på tværs af alle afdelinger – og ikke mindst aldersgrupper. Sørg tilmed for at jeres medarbejdere uddannes i brugen af de sociale medier løbende, så de altid er opdaterede på de nyeste digitale trends.

4: Beløn dine ambassadører
Selvom jeres medarbejdere er internt motiverede til at dele virksomhedens budskab, bør du stadig overveje at give en lille gulerod, når det går godt. Start med at sætte et mål for den kommende indsats. Fastlæg derudfra et advocacy-mål og beløn så medarbejdernes fælles indsats for at indfri dette mål.

5: Udpeg dem, der skal gå forrest
Virksomhedens ledelse bør være et godt forbillede for sine medarbejdere i brugen af sociale medier. Det er derfor vigtigt, at ledelsens egen tilstedeværelse på de sociale medier er stabil og lever op til virksomhedens guidelines.

Nok sætter ledelsen standarden for brugen af sociale medier i virksomheden, men I bør også udpege ansvarlige for kommunikationen af Employee Advocacy mål og -tiltag. Dette er især vigtigt i større virksomheder, hvor det er svært at sikre deltagelse i alle afdelinger. Udpeg derfor en “Employee Advocacy-leder” – eller ambassadør – i hver afdeling eller team, som er ansvarlig for at repræsentere jeres brand på de sociale medier og for at opfordre kolleger til at gøre det samme.

6: Mål effekten
Vigtigheden af effektmålinger kan ikke understreges nok: Hvis I vil sikre effektiv Employee Advocacy, skal I måle og ikke mindst kommunikere resultaterne deraf. Start med at lægge en plan for hvilke parametre, I vil måle på. Sørg for at fokusere på resultater, der kan motivere jeres medarbejdere til at fortsætte det gode arbejde. Læg fx vægt på procentdelen af team-medlemmer, der deltager.

At måle effekten af jeres Employee Advocacy bidrager også med indsigt i, hvor der er plads til forbedringer, så dette kan reguleres og intensiveres i fremtiden.

Læs også artiklen: 9 steps til succes med employee advocacy

Hvordan bruger I Employee Advocacy i jeres virksomhed?

Vi hører gerne dine erfaringer i kommentarfeltet herunder.

Skriv en Kommentar

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Få berigende artikler om digitalt salg og marketing.

Tilmeld

 

Uddannelse i sociale medier

Vi tilbyder en uddannelse i sociale medier, hvor vi med en holistisk tilgang kommer hele paletten rundt: Fra de indledende strategiske overvejelser til måling, monitorering og Social Selling.
Læs mere om uddannelsen her.