Sådan lykkes du med LinkedIn-grupper

Driver du allerede en LinkedIn-gruppe, eller overvejer du at starte en op? Vi hjælper dig på vej med opskriften på, hvordan du får succes med brugen af de nye LinkedIn-grupper.

LinkedIn-grupper kan være værdifulde for din virksomhed som kilde til information, dialog og videndeling, men succesen med brugen heraf kommer ikke af sig selv. Det kræver tid og engagement at administrere en gruppe, ligesom at det kræver en slagplan.

Læs med her hvis du har brug for gode råd til arbejdet med LinkedIn-grupper og få inspiration til, hvordan du kan aktivere både nuværende og potentielle medlemmer.

1. Fastsæt gruppens formål

Når du påbegynder arbejdet med grupper, må du først beslutte, hvilket formål gruppen oprettes med. Dette har nemlig betydning for valg af gruppetype, navngivning mm. Opdateringen af gruppe-funktionen har resulteret i, at der nu kun eksisterer to typer af grupper: standardgrupper (“standard groups”) og hemmelige grupper (“unlisted groups”).

Der er forskellige muligheder tilknyttet de to grupper, og det er derfor væsentligt, at du fastsætter formålet med gruppen og tilstedeværelsen på LinkedIn.

Begge typer er lukkede grupper, hvor man skal ansøge om at blive medlem. Forskellen ligger i synligheden af gruppen: Standardgrupper er søgbare og eksisterende medlemmer kan godkende andre, mens hemmelige grupper hverken dukker op i LinkedIns egen eller i andre søgemaskiner.

Du kan læse mere om de nye grupper og betydningen her.

2. Find medlemmer

Hvis du arbejder med en standardgruppe, er det er en god idé at give din gruppe et logo, som kan vises på medlemmernes personlige profiler, og som kan vække potentielle medlemmers interesse.

Her er der mulighed for rekruttering af flere på kortere tid, idet gruppemedlemmer selv kan invitere og godkende til gruppen, hvilket mindsker administratorens arbejdsbyrde. Dog kan dette resultere i, at der kommer flere irrelevante medlemmer i gruppen, som administratoren senere skal sortere i.

Hvis du derimod administrerer en hemmelig gruppe, kan det være en god idé at reklamere for din gruppe gennem andre kanaler, hvor du i forvejen har tilgang til din målgruppe, som fx nyhedsbrev eller hjemmeside, så du er sikker på, at du får fat på de relevante personer.

Konsekvensen herved kan være, at du får færre irrelevante henvendelser, men at det samtidig er sværere at fange de relevante, som du ikke allerede har kontakt til.

3. Skab relationer og engagement

For at få dedikerede og aktive medlemmer, må de først og fremmest føle sig velkomne, når de melder sig ind i din gruppe. En måde at gøre dette på kan ex være at skrive og udsende en automatisk velkomstmail, der sendes til det nye medlems e-mail, når denne godkendes til gruppen. I denne mail kan du beskrive gruppens formål og retningslinjer.

Andre måder at engagere sine medlemmer fra starten kan være ved at oprette en diskussion, hvor du opfordrer nye medlemmer til at præsentere sig selv, når de bliver en del af gruppen. Her kunne det være en idé at fastgøre denne post øverst på siden vha. funktionen ‘Feature’, så det altid er det første, man møder, når man bliver accepteret i gruppen. Det er kun muligt at fastgøre ét opslag, så dette må udvælges med omhu.

For løbende interaktion er det væsentligt, at medlemmerne føler, at de bliver set og hørt, hvorfor det er en god idé at kommentere og like folks indlæg. Dette skaber motivation for fremtidige posts og diskussioner, som er vigtige for, at der opretholdes liv i gruppen.

Husk at involvere gruppemedlemmerne når du ændrer i gruppereglerne, så du kan få betydningsfuld feedback. Du bør skrive gruppereglerne ind i feltet med Group Rules, så du altid kan henvise hertil i tilfælde af, at der skulle opstå problemer.

Det er helt essentielt, at du selv er aktiv i gruppen, hvis du gerne vil have dine medlemmer til at engagere sig. Derfor må der regelmæssigt postes nyt content i gruppen – her kan der med fordel anvendes en content kalender. Brug tid og ressourcer på din gruppe, så får du de mest ambitiøse medlemmer.

Det er værd at vide, at du én gang om ugen kan sende en direkte besked til gruppens medlemmer (dog kan den enkelte have slået dette fra i indstillinger). Med det rigtige indhold kan du med denne funktion berige og aktivere dine medlemmer. Berigende indhold kan være nyttige artikler, nyheder inden for et bestemt felt, opsamlinger på gode diskussioner i gruppen eller andet.

4. Aktivér medlemmerne

Grunden til, at folk vælger at blive medlem af en gruppe på LinkedIn, er som regel, at de ønsker at modtage nyheder inden for deres felt og for at kunne diskutere relevante emner med andre fra samme branche. For at dette kan ske, må du som administrator aktivere medlemmerne og fremme samtaler i gruppen.

En måde at gøre dette er at udpege medlemmer, der er særligt aktive i gruppen, som du kan opildne til at fortsætte ved at like og kommentere på deres opslag. En anden mulighed er selv at starte en dialog. Stil spørgsmål og start en debat. Formulér dig på en måde, der lægger op til interaktion, ud fra udgangspunktet om, at man ofte får flere svar på specifikke spørgsmål, der gør det lettere for medlemmerne at ytre en konkret mening.

Du kan også starte en Q&A med en ekspert eller en fremtrædende person inden for det specifikke felt eller branche.

Sidst men ikke mindst så husk, at det tager tid at opbygge en aktiv og værdiskabende gruppe, og det kræver både tid og ressourcer – men det kan absolut være det hele værd i sidste ende.

Læs mere om LinkedIn-grupper

LinkedIn har over den seneste tid lavet nogle ændringer i gruppe-funktionen, hvor du nu kan nå dine grupper fra din forside og derudover vil du se det seneste indhold fra dine grupper i både notifikationer og i dit feed. Desuden har de lavet en ny tagge- og svarefunktion, som skal optimere interaktionen. Læs hele artiklen her. 

Hvad har du af erfaringer eller tips til arbejdet med LinkedIn-grupper?

2 Svar
 1. Amanda

  God artikel med meget nyttig viden!

  Jeg synes det kan være lidt svært at gennemskue, hvordan man sikrer sig, at gruppemedlemmerne ser indlæggene i gruppen. For så vidt jeg ved modtager de ikke notifikationer ved nye indlæg…

  Som det er lige nu, så sorteres nyhederne i ens nyhedsfeed jo også efter “Mest populære”, og jeg oplever ofte, at opslagene i gruppen ikke optræder i gruppemedlemmernes nyhedsfeed.

  Det hæmmer virkelig engagementet i grupperne på LinkedIn. Har i et godt råd til, hvordan man løser det?

  Mange hilsner

 2. Katrine Grønsund

  Hej Amanda,

  Tak for din kommentar. Vi deler de samme frustrationer som dig.

  Det handler, som med alt andet, at skabe berigende indhold, som gruppe-medlemmerne ønsker at engagere sig med. På denne måde, kan det spredes til andre gruppe-medlemmer. Hvis ikke, så når det ikke ud til gruppe-medlemmerne.

  Det er dog blivet nemmere end tidlige efter LinkedIns nye opdatering af gruppe-universet, hvor opslag er begyndt at fylde mere i nyhedsfeedet end tidligere.

  Læs om mere i artiklen:
  https://digitalworks.dk/artikler/linkedin-grupperne-opdateres

  De bedste hilsner,
  Katrine, Digital Works

Skriv en Kommentar