Tips til at få flere permissions

Det mest væsentlige og samtidig mest udfordrende ved at benytte e-mail marketing er at opnå flere permissions. Der ligger et godt stykke arbejde forud for, at din e-mail marketing liste får den rette størrelse og kvalitet. Vi giver dig her en række tips til at hjælpe dig godt på vej.

Planlægning og research

Grundstenene i arbejdet med at vækste din permission database og få succes med dine nyhedsbreve, må være grundig planlægning og strategi. Planlægningsarbejdet kan bestå af en struktureret content-kalender, inddragelse af responsivt design i dine nyhedsbreve og et dybdegående kendskab til din målgruppe.

Sidstnævnte bliver i særdeleshed essentielt i bestræbelsen på at få flere permissions, da du ved at kende din målgruppes interesser og udfordringer, kan imødekomme deres specifikke ønsker og derved skabe relevant content. Et resultat heraf kan være en forbedring af engagement fx i form af klikraten med ønsket om et minimum af unsubscribers.

Få flere tips til din e-mail marketing strategi her.

Værdiskabende content

Når vi beskæftiger os med e-mail marketing, kommer vi ikke uden om nødvendigheden af relevant og værdiskabende content. Det rigtige indhold baner vejen for succes. Bliv klogere på hvordan du kan skabe godt content med artiklen her, der giver 6 tips til din content marketing plan, og bliv inspireret i dit arbejde med content.

Hold det simpelt

Et væsentligt element for at få folk til at tilmelde sig dit nyhedsbrev er overskueligheden af tilmeldingsformularen på dit website. Det er vigtigt, at den er nem at lokalisere, ligesom at den skal være så simpelt opbygget som muligt. Det er en dårlig idé at bede om for meget information, da det kan virke uoverskueligt og for personligt for nogle. Et godt råd til at sikre en simpel tilmeldingsproces er blot at bede om en e-mail adresse. På den måde er det nemt, hurtigt og lige til at tilmelde sig.

Klare forventninger

Det er vigtigt, at du forklarer dine subscribers, hvad de kan forvente sig af nyhedsbrevet, hvis de tilmelder sig. Gør det klart fra begyndelsen hvad det er, du vil sende dem, hvornår og hvor ofte. Det er desuden en god idé at give en klar årsag til, hvorfor de skal tilmelde sig netop dit nyhedsbrev.

Hvis potentielle subscribers hurtigt og nemt kan gennemskue værdien i dit nyhedsbrev, er der større chance for, at de tilmelder sig. Udover at dette kan resultere i flere permissions, kan det endvidere give virksomheden mere troværdighed at være åben omkring mængden og indholdet af nyhedsbrevet. Klargør derfor om dit nyhedsbrev udelukkende har kommerciel karakter (fx i form af produktnyheder og rabatter), eller om man kan forvente rent berigende indhold, og fortæl hvor hyppigt det udsendes.

Husk også lovgivningen når du udarbejder din permission tekst. Læs op på spam-reglerne her.

Brug de sociale medier

I udbredelsen af kendskabet til dit nyhedsbrev er de sociale medier gode kanaler. Her kan du opsamle permissions på forskellige måder:

  • Rappporter
  • Webinars
  • Bøger
  • Artikler
  • Konkurrencer
  • Guides.

En mulig fremgangsmåde kan være at give folk mulighed for at downloade en rapport, guide eller lignende, hvis de tilmelder sig dit nyhedsbrev.

Du kan ligeledes bruge de sociale medier til at “tease” for indholdet i dit kommende nyhedsbrev, og herved opnå flere permissions. Prøv fx med en tekst som “Vil du også gerne vide, hvordan du xxxx – Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og få svaret allerede i morgen”.

Du kan også udsende dit nyhedsbrev via de sociale medier, når det er publiceret.

Hvad er dit bedste tip til at få flere permissions?

Del gerne dine tips og erfaringer herunder.

Skriv en Kommentar