Langt de fleste professionelle aktører er opmærksomme på, at man skal have tilladelse til at sende eksempelvis nyhedsbreve og tilbudsmails ud til kunder m.m. Og mange kender også til størrelsen på de bøder der bliver udstedt hvis man overtræder dette. Men hvad står der egentlig i loven, hvilke regler gælder, hvad er processen og hvad kan man gøre for at undgå at spamme? Det ser vi på i denne artikel, hvor du også kan finde masser af brugbare links til dit videre arbejde.

Markedsføringsloven § 6 om spam Sender du jævnligt nyhedsbreve ud, ved du hvor vigtigt det er at have en sund database med kvalitets-permissions, som kommer igennem til modtagerne.

Anmeldes man for udsendelse af spam, kan det ikke alene gøre det sværere at få fremtidige nyhedsbreve igennem til modtagere med den samme e-mail klient, men kan også være en grim sag i pressen. Idømmes man ex en bøde for spam, kommer der også en pressemeddelelse ud herom – nok noget de færreste ønsker sig. Lad os se på hvordan man undgår dette.

Markedsføringsloven §6 – Uanmodet henvendelse og spam

Lad os starte med hvad der egentlig står i markedsføringsloven. Som udgangspunkt er det markedsføringsloven §6 om uanmodet henvendelser vi skal have fat i. Her står:

§ 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post (e-mail, SMS, MMS), et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Man skal med andre ord, have et forudgående samtykke for at kunne udsende eksempelvis nyhedsbreve. Samtykket må ikke indhentes via e-mail, SMS eller MMS (idet man jo ikke har lov til at skrive til dem endnu). Hvis en forbruger har tilmeldt sig Robinsonlisten, må samtykket heller ikke indhentes via almindeligt brev. Men man kan godt afgive sit samtykke via disse kanaler.

Samtykket skal være informeret og konkretiseret. Dvs. det skal fremgå, hvilken kommunikationsform der gives samtykke til (ex e-mail, alm. brev) og hvilke typer reklamer man modtager som følge af samtykket. Det er altså vigtigt at den tekst du benytter i forbindelse med indhentning af permissions (samtykke) er konkret og dækkende ift. hvad du udsender, fra hvem, hvor tit osv. Læs mere om indhentning af samtykke i forbrugerombudsmandens spamvejledning.

Undtagelsen – Markedsføringsloven §6 stk. 2

Ingen regel uden undtagelse. I $6 stk. 2 står der nemlig:

Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.

Det vil med andre ord sige at du kan sende reklamer via ex mail til en kunde, der tidligere har købt en vare eller en ydelse hos dig. Men kun hvis en række betingelser er opfyldt, bl.a.:

 • at kunden har afgivet sin e-mail adresse ved købet, og
 • at kunden i den forbindelse tydeligt er blevet oplyst om, at du vil bruge e-mail adressen til at sende reklame, og
 • at kunden havde mulighed for at takke nej, og
 • at du kun reklamerer for dine egne og tilsvarende varer/ydelser ift. tidligere køb.

Ressourcelinks:

Sådan undgår du at spamme

 • Hold hvad du lover: Send kun det ud til dine modtagere som de forventer. Dvs. har du skrevet du vil skrive om hunde, kan du ikke pludselig prøve at sælge løbesko.
 • Gør det nemt for modtageren af framelde sig nyhedsbrevet: Nogle modtagere føler sig nærmest pressede til at anmelde én for spam, idet det enten er umuligt eller meget besværligt at afmelde sig nyhedsbrevet og herved tilbagekalde sit samtykke.
 • Lav indhold der engagerer din målgruppe: Mål løbende på hvad der interesserer din målgruppe og afstem indholdet ift. hvad målgruppen ønsker og hvad du har lovet dem.
 • Lad være med at bruge gamle permissions: Ifølge forbrugerombudsmandens vejledning forældes et samtykke efter 2 år fra det sidst har været anvendt. Så har du en stak meget gamle e-mail adresser liggende, skal du nok tænke dig om en ekstra gang inden du blot udsender mails til dem.
 • Skriv hvor du har e-mail adressen fra: Har du indhentet samtykket gennem samarbejdspartnere, konkurrencer og lign. er der stor risiko for at modtageren ikke kan huske de sagde “ja tak” til dit nyhedsbrev. Skriv derfor gerne i 1. udsendelse hvorfra du har deres kontaktoplysninger, og giv dem mulighed for at sige “nej tak” til at modtage flere henvendelser.

Forbrugerombudsmanden har på sin hjemmeside også samlet en række gode råd til hvordan du som erhvervsdrivende undgår at spamme. Der står bl.a.:

 • Send aldrig nyhedsbreve eller reklame via mail eller sms ude at have fået samtykke.
 • Vær opmærksom på at forbudet gælder både forbrugere, erhversdrivende og myndigheder.
 • Du må ikke præmiere for at andre reklamerer for din virksomhed ved ex tip-en-ven funktioner.
 • Du skal kunne dokumentere, at samtykket er lovligt indhentet og opfylder markedsføringslovens krav.
 • Man skal altid nemt og gebyrfrit kunne frabede sig henvendelser fra din virksomhed.

Hvad sker der og hvad koster det at udsende spam?

Hvis man modtager spam i sin inbox kan man melde det til forbrugerombudsmanden. Her gennemgås klagerne løbende ift. markedsføringslovens §6, og ud fra en prioritering og konkret vurdering af sagerne, tages der stilling til om forbrugerombudsmanden vil indgive politianmeldelse. Overtrædelse af reglerne i markedsføringslovens § 6 straffes med bøde. Som grundregel koster det kr. 100,- pr. e-mail der udsendes, dog minimum kr. 10.000,- i bøde. Det er dog vigtigt at holde sig for øje at dette kun er en regnemetode, og at bøden både kan lempes og skærpes alt efter forholdene.

Vil du læse mere?

Vi har skrevet mange artikler gennem tiden om det professionelle arbejde med nyhedsbreve og e-mail marketing. Herunder er samlet en række af dem som giver dig tips og gode råd til at sikre at din database er af høj kvalitet, at du undgår at spamme og at du kommer igennem til modtagerne.

Hvad er dit bedste råd til at undgå at udsende spam?

Del gerne dine erfaringer, udfordringer og gode råd i kommentarfeltet herunder.

18 Svar
 1. Vi benytter os af direct mailing (fysiske breve) og har fra 2 kommuner modtaget besked om, at man fremover kun modtager elektronisk post. Hvordan kan vi lovligt fremsende digital post til en navngivet person, som endnu ikke har handlet hos os?

 2. Hej Susanne

  I bør indhente tilladelse til fremadrettet at sende elektronisk post til de personer I gerne vil henvende jer til. Dvs. at de skal give et informeret og konkretiseret samtykke til at I må kontakte dem via email.
  Du kan læse mere her i Forburgerombudsmandens spam vejledning: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Spamvejledning#6

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 3. John Rønsholt

  Bygger §6 på EU directive ‘Privacy and Electronic Communications Regulations’ ? Spørger fordi jeg pt. undersøger reglerne for andre EU land. F.eks. UK, Tyskland, Norden mv.

 4. Hej John

  § 6 er fra den danske markedsføringslov, men den danske er til gengæld blandt de mest restriktive på området. Dog vil jeg til enhver tid anbefale at I sætter jeg grundigt ind i reglerne for det land i ønsker at markedsføre jer i.

  Forbrugerombudsmanden skriver om grænseoverskridende markedsføring:
  Danske virksomheder, der markedsfører sig i andre EU-lande, skal efterleve de pågældende landes regler for uanmodet markedsføring ved brug af elektronisk post. Udenlandske virksomheder, der markedsfører sig i Danmark, skal overholde reglerne i markedsføringslovens § 6.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 5. Hej Digital Works

  Jeg har brug for noget viden om, hvordan man skal forholde sig til at at publicere content produceret af andre i sit nyhedsbrev. Er det nok med source og link til, hvor man har taget tekst? Skal man have tilladelse fra selskabet (og hvis selskabet ikke er dansk – hvilken lovgivning gælder så? Dansk eller selskabets moderland?)

  På forhånd tak 🙂
  Hilsen Lærke

 6. Hej Lærke

  Som udgangspunkt må du ikke bare bruge andres indhold uden tilladelse. Der er både ophavsretten, citat-regler og lign. du bør forholde dig til. Er det bider af teksten skal du forholde dig til citatreglerne, er det hele teksten vil jeg absolut anbefale at du taler med afsenderen (også selvom de ikke er danske).

  Ønsker du blot at linke er det helt tilladt.

  Du kan bl.a. finde hjælp her hos Dansk Journalistforbund som har lavet en FAQ om emnet:
  http://journalistforbundet.dk/Job–lon/Radgivning-om-sociale-medier/Radgivning-om-sociale-medier/

  Alternativt vil jeg anbefale at du forhører dig hos en IT advokat, som kan være mere specifik ift. jeres konkrete situation.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 7. Hej Digital Works,

  Jeg er administrator for en facebook-side, som jævnligt udskriver konkurrencer med “like og del” konceptet.. Blev kontaktet af en bruger af facebook, der påstod det var spam, hvis man bad folk dele sine ting, for at deltage i konkurrencer..

  Er det rigtigt, eller hvordan hænger lovgivningen sammen der.?

  Mvh,
  Christian

 8. Hej Christian

  Der er 2 ting du skal holde dig for øje: Facebook’s regler samt markedsføringsloven. De nordiske forbrugerombudsmænd har lavet et standpunkt omkring markedsføring på de sociale medier som jeg tænker kan være et godt sted at starte. Du kan læse mere herom her: https://digitalworks.dk/artikler/regler-for-markedsforing-via-sociale-medier.

  Eller læse hele standpunktet her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Sociale-medier
  Heri står der bl.a.:
  “Hvis en erhvervsdrivende præmierer en bruger eller skaber et særligt incitament (31) for brugeren til at dele eller sprede (32) kommercielle meddelelser, vil forbrugerombudsmændene anse meddelelserne for at komme fra den erhvervsdrivende, og brugerens venner skal derfor have mulighed for at frabede sig disse, se punkt 3.5. Beror spredningen eller delingen alene på brugerens egen beslutning, vil forbrugerombudsmændene ikke anse meddelelsen for omfattet af reglerne om uanmodet markedsføring.
  Hvis deltagelse i en konkurrence medfører, at et kommercielt budskab viser sig på brugerens væg og derefter på vennernes startside under nyheder, skal brugerens venner således have mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende.”

  Håber det kan bruges.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 9. Hvis vi bruger emails til at anmode om den rette beslutningstager over email. Det betyder vi ikke direkte sælger eller markesføre et produkt over email. Ville dette være imod marketingsloven?

 10. Hej Digital Works,

  Jeg skriver, da jeg ikke helt kan greje reglerne, når det kommer til at opfordre tidligere kunder til at tilmelde sig nyhedsbrev. Må jeg sende en mail ud til kunder, der tidligere har skrevet direkte til os for at bestille, hvor jeg opfordrer dem til at følge et link til vores hjemmeside, hvor de kan tilmelde sig vores nyhedsbrev?

  Bedste hilsner
  Maria

 11. Hej Maria

  Idet du skriver “kunder”, antager jeg at du mener undtagelsen i stk. 2 (?) Den er lidt svær og nok ikke helt stueren.
  For at kunne gøre brug af §6 stk. 2, skal følgende være opfyldt:
  – Du skal tidligere have solgt til kunden
  – Det skal være i den forbindelse de har afgivet deres mailadresse
  – De skal have haft mulighed for at sige nej tak.

  I spamvejledningen står der nemlig:
  “§ 6, stk. 2, er en undtagelse til stk. 1. Erhvervsdrivende kan sende reklame for deres egne – tilsvarende – produkter ved brug af elektronisk post til kunder, der i forbindelse med en tidligere handel med den erhvervsdrivende har oplyst deres elektroniske adresse. Det er dog en forudsætning, at kunden ved afgivelse af sin e-mailadresse eller sit mobilnummer har mulighed for at sige nej til at få reklame. Siger kunden ikke nej ved afgivelse af oplysningen, skal kunden ved hver efterfølgende henvendelse have mulighed for at frabede sig yderligere henvendelser.”

  Håber du kan bruge svaret.

  God weekend.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 12. Hvis jeg køber et produkt på en hjemmeside for et familiemedlem, og indtaster vedkommendes navn adresse og mailadresse kan jeg så sige ja på deres vegne til at modtage nyhedsbrev

 13. Hej Carsten

  Som udgangspunkt kan man ikke give samtykke på andres vegne. På forbrugerombudsmandens hjemmeside står der: “Man kan ikke give en godkendelse på andres vegne. Det betyder fx, at hvis en forbruger siger til en virksomhed, at forbrugerens ven kunne være interesseret i at høre mere om virksomheden, så vil det alligevel ikke være lovligt for virksomheden kontakte vennen.”
  Når det er sagt, så kan man jo som virksomhed ikke se hvis nogen udgiver sig for at være en anden, eller bestiller på vegne af andre. Derfor er det super vigtigt at reglen om nem og gratis afmelding altid er til stede i alle nyhedsbreve der udsendes.
  Håber mit svar kan bruges.

  De bedste hilsner
  Charlotte, Digital Works

 14. Kan man som NGO-organisation sende email til medlemmer (der har betalt kontingent), uden at man har samtykke fra medlemmet? Nyhedsbrevet indeholder ikke annoncer og indholdet er kun oplysninger, der “beriger” medlemskabet – info om ture og arrangementer og hvad lokalafdelingen har lavet siden sidste nyhedsbrev. Alle nyindmeldte afkrydser om de ønsker emails, men mange gamle email er ikke bekræftiget. Der er aldrig nogen, der har brokket sig – men er det egentligt lovligt?

 15. Hej Thomas,

  Som udgangspunkt skriver Forbrugerombudsmanden, at spamlovgivningen udelukkende handler om henvendelser: ”…der udsendes for at markedsføre eller sælge varer, tjenesteydelser mv. Branding af virksomheden vil også være omfattet af spamreglerne.”

  Der står også, at: ”Det er ikke afgørende, om virksomheden eller foreningen drives med økonomisk gevinst for øje, og det er uden betydning, om der er tale om fuldtids- eller bibeskæftigelse.”

  Der kan argumenteres for, at det er en fortolkningssag, hvad der ex er ’branding’ af en virksomhed eller organisation, så hvis I er i tvivl herom, vil jeg rette henvendelse til en advokat. Du kan læse mere hos Forbrugerombudsmanden her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Vejledning/Ofte-stillede-spoergsmaal/Spam

  De bedste hilsner
  Lærke, Digital Works

 16. Hejsa
  Jeg er skuespiller og er medlem af et stort internationalt castingsite. Der er en gratis model og en betalingsmodel. De spammer mig dagligt 2-4 gange med castings som de mener er “rigtige for mig”. Når jeg beder om at unsubscribe disse mails, står der at de så vil slette hele min profil. Er det lovligt? Jeg ønsker blot at undgå deres spam mails.

Skriv en Kommentar