5 (LinkedIn) rekrutteringstrends for 2017

Hvad byder 2017 på ift. rekrutteringsarbejdet? Vi kommer til at se mange af de samme tendenser, som hidtil har domineret HR og employer branding landskabet – men i 2017 bør der sættes endnu mere strategisk ind på visse indsatsområder. Vi har samlet 5 rekrutteringstrends for dette år på baggrund af en række af Forbes’ forudsigelser.

1. Større fokus på den gode medarbejderoplevelse

Medarbejderoplevelsen skal forstås som den opfattelse, medarbejderne har af deres arbejdsplads, og hvad der betyder noget for medarbejderen – et vigtigt indsatsområde, da det både kan skabe mere effektive medarbejdere og loyale employer branders.

we are developing a strategy to create an employee experience which takes into account the physical environment our employees work in, the tools and technologies that enable their productivity, and learning to achieve their best at work. All of this is part of continuously evolving our HR capabilities.

– Susan Peters, Senior Vice President, Human Resources, General Electric

 

En undersøgelse lavet af The Future Workplace og Beyond.com viste følgende:

 • 83 % af HR ledere tilkendegiver, at medarbejderoplevelsen er enten vigtig eller meget vigtig for organisationens succes.
 • 56 % investerer i træning af medarbejderne.
 • 51 % arbejder på at forbedre deres arbejdsplads/arbejdsområder.
 • 46 % har øget antallet af belønninger til medarbejderne.

Samtidig forudser Mercer, at 90 % af arbejdsgivere vil opleve øget konkurrence i jagten på talenter (særligt i Indien, Nordamerika og Asien).

Tip: Tag dine consumer marketing briller på og overfør til HR arbejdet: Hvordan vil dine medarbejdere rate virksomheden som arbejdsplads? Og hvor er der plads til forbedring?

2. Skab en virksomhedskultur med fokus på mere en bygninger

I en TED Talk konkluderer Susan Cain, at de fleste arbejdspladser er tilrettelagt til ære for ekstroverte personer med masser af stimulation fra omverden. Det kan clashe med nogle introvertes måde at arbejde på, som har andre behov for at yde deres fulde. Her kan man stille sig selv 4 simple spørgsmål:

 1. Hvor sikrer du det bedste stykke arbejde?
 2. Hvor får du eksekveret?
 3. Hvor undgår du møder og arbejde?
 4. Hvor genoplader du?

Fx vil åbne kontorlandskaber fungere for nogen, mens det for andre vil være forstyrrende og virke demotiverende på arbejdsindsatsen.

HR take away: Det er ikke kun et spørgsmål om bygninger og åbne kontorlandskaber eller ej – omgivelser bør være et HR anliggende, hvor der er fokus på forskellige muligheder og valgfrihed for at sikre at den enkelte kan yde sit bedste.

3. Forbered dig på en blandet arbejdsstyrke

I højere grad end tidligere vil der komme fokus på en blandet arbejdsstyrke forstået på den måde, at arbejdsstyrken fremadrettet ikke kun vil bestå af fuldtidsansatte – der vil i langt højere grad også være behov for konsulenter, projektansatte, freelancere og deltidsmedarbejdere.

Dette sker i takt med, at arbejdslivet bliver mere komplekst, og man skal forholde sig til flere forhold såsom globale udfordringer, tekniske muligheder og digitale løsninger, som ikke nødvendigvis ligger inden for virksomhedens kernekompetencer.

4. Investér i “medarbejder wellness”

Ordet ‘wellness’ kan forstås i mere end en forstand. I denne sammenhæng skal wellness forstås i ordets bredeste forstand og dækker over alt fra financiel wellness til generelt velbefindende og sundhed.

Eksempelvis tilbyder SunTrust Bank sine medarbejdere en financiel sikkerhed, som skal sikre tryghed og tillid til deres finansielle situation. Banken havde iværksat en undersøgelse, der konkluderede, at 70 % af medarbejderne følte et vis stressniveau ift. deres finansielle situation. Løsningen herpå blev et financielt fitness program for medarbejderne, der skulle hjælpe til at lave en opsparing til nødsituationer kombineret med en betalt fridag til at kigge på og forbedre egen økonomiske situation.

Dette er blot et eksempel på implementering af wellness på arbejdspladsen – ikke alene er det employer branding og kan sikre glade og tilfredse medarbejdere. Det er samtidig en forventning fra flere på arbejdsmarkedet.

5. Fokus på gruppeudvikling og ikke kun individuel medarbejderudvikling

De fleste kender den klassiske MUS – medarbejderudviklingssamtalen – hvor man sætter fokus på den individuelle medarbejders udvikling. Fremadrettet bør det ikke alene være individet, der er i fokus, men også hvordan man kan udvikle sig som team.

I de fleste virksomheder er der et behov for, at kolleger kan samarbejde, videndele, har det godt socialt sammen etc. Og det er i princippet mange krav at stille til en række folk, som ikke nødvendigvis selv har ‘valgt hinanden’. Med fokus på teamet kan man som virksomhed sikre skarpe resultater, fordi man udnytter de bedste kompetencer hos den enkelte medarbejder, som dkan supplere sit team.

Ashley Goodall, Senior Vice President, Leadership and Team Intelligence hos Cisco, forklarer det med denne begrundelse: At Cisco, we noted great accomplishments are delivered through teams, not just through individuals working alone. This led to our insight that an individual employee’s experience is really their team experience and this is different for everyone.

Dette stiller også krav tidligt i rekrutteringsprocessen, hvor det ikke kun er en stilling, der skal besættes – der er også et team, man som kandidat skal indgå i.

Take aways ift. LinkedIn indsatsen

 • Den stærke virksomhedskultur – samt glade og tilfredse medarbejdere – er med til at underbygge den gode historie, som I gerne vil fortælle udadtil på medier som LinkedIn.
 • Employer branding har gennem 2016 haft stigende fokus i mange virksomheder, hvilket i takt med den stigende konkurrence om de dygtige kandidater formentlig bliver endnu højere. Her er LinkedIn et oplagt sted at sætte ind på Company Pagen, fx i form af ‘karrieresider’, employer branding indhold, jobopslag og lign.
 • Alting er som regel stærkere, når det kommer fra andre. Employer branding bør derfor heller ikke alene komme fra virksomheden selv. Med fokus på den gode medarbejderoplevelse og en stærk virksomhedskultur kan du i højere grad sikre, at medarbejderne vil bidrage til employer branding ved at dele de gode fortællinger, oplevelser etc. – offline såvel som online på ex LinkedIn.
 • ‘En blandet arbejdsstyrke’ vil formentlig også kræve en ‘blandet rekrutteringsindsats’. Det betyder bl.a. opslag på tværs af kanaler, en aktiv search proces på LinkedIn og synliggørelse af aktuelle job på mediet.
 • Er dine kolleger ikke vant til at arbejde med LinkedIn, er det naturligvis vigtigt at sætte fokus herpå: Hvordan kan de bidrage? Hvad forventer virksomheden af sine medarbejdere? Hvad er ønsker (og uønsket) opførsel på LinkedIn? Har I en politik på området? Læs mere i artiklerne nedenfor.

Bliv klogere på arbejdet med HR og LinkedIn

Hvad, forudser du, bliver de største HR indsatsområder for din virksomhed i 2017?

Skriv gerne en kommentar i feltet herunder.

Skriv en Kommentar