3 steps til en succesfuld social media strategi

Er du én af de mange, som skal i gang med at udarbejde en social media strategi, men ikke ved, hvor du skal starte? Vi giver råd til, hvordan strategien udformes, implementeres og måles på.

1. Overvejelser og udarbejdelse af selve strategien

Som udgangspunkt er der ikke én facitliste på, hvordan man udarbejder en social media strategi. Derimod er der en række overvejelser – og dertilhørende spørgsmål – som man kan stille sig selv for at sikre en effektiv tilstedeværelse. Herunder gennemgås en række af dem.

Hvad skal vores formål med de sociale medier være?
Der er mange muligheder på de sociale medier. Nogle bruger dem til at positionere sig, nogle bruger dem til direkte salg, mens andre bruger dem til at skabe tillid og ambassadører eller til at uddanne markedet. Uanset brug er det vigtigt at kende formålet for, at man kan lave indhold i overensstemmelse med strategien.

Hvem skal vi have fat i?
Det er naturligvis vigtigt at kende sin målgruppe på de sociale medier, ligesom det er vigtigt at gøre i alle mulige andre sammenhænge. Dels er det afgørende for, at man kan lave interessant og målrettet indhold, som målgruppen vil engagere sig i, og dels har det betydning for, hvilke(t) medie(r) I vælger at være til stede på.

Hvad er målgruppens behov på sociale medier?
Selvom mange virksomheder gerne vil have dem selv i fokus og vise deres mange talenter og gode produkter frem, så bliver man nødt til at tænke værdien for brugerne først. Hvis ikke brugerne på de sociale medier synes, I har nogle interessante budskaber eller deler brugbart indhold, så vil I højst sandsynligt ikke få særlig mange (engagerede) følgere.

Læs hvordan du arbejder med personaer og målgrupper på SoMe her.

Hertil kan man undersøge, hvad målgruppens formål er ved at være til stede på de enkelte medier. Er det for at holde sig opdateret på nyheder, følge virksomheder og brands, blive inspireret, følge venner og bekendte eller…? Kunsten er at integrere jeres målsætninger med folks behov fx ved at dele brugbare råd, som samtidig er med til at positionere jer. Brug fx et skema som dette til at sikre det helt rette indhold:

Social media strategi - målgruppen

Skal I have en social media politik?
I samme ombæring vil det også give mening at overveje, om man skal have en social media policy for at sikre, at alle ved, hvordan de kan/skal/må bruge de sociale medier i arbejdsmæssig såvel som privat sammenhæng. I artiklen her giver vi dig 5 tips til den gode social media policy.

Udarbejdelse af selve strategien
Når alle overvejelser er gjort, skal strategien formuleres. Dette kan gøres meget forskelligt. Nogen arbejder bedst med en strategi i stiksordsform ex udarbejdet i PowerPoint, som kan præsenteres for kollegerne, mens andre skal have en udførlig strategi, hvor alt er nedskrevet ned til mindste detalje. Vælg det der passer jeres arbejdsform bedst, men husk også på, at meget lange og for detaljerede dokumenter vil være sværere at huske og få implementeret hos alle medarbejdere. I så fald vil det være en idé at udarbejde to dokumenter, hvor det ene kun indeholder de vigtigste pointer.

Tip: En vigtig overvejelse, når strategien udarbejdes, er naturligvis, at den bør spille sammen med den overordnede strategi i virksomheden samt underbygge virksomhedens brand.

2. Planlægning og implementering af strategien

Når først strategien er udarbejdet, vil næste skridt naturligvis være at få planlagt udførelse samt implementeret strategien.

Lav en social media kalender
I denne sammenhæng vil det give mening at udarbejde en social media kalender. Kalenderen skal sikre, at der kommer fokus på det “rigtige” indhold i henhold til strategien samt sikre aktivitet på de (nye) platforme.

I forbindelse med udarbejdelse af kalenderen, vil det give mening at stille sig selv spørgsmål som:

 • Hvilke emner skal indholdet omhandle?
 • Hvilken type indhold skal deles?
 • Hvem udarbejder indholdet?
 • Hvem poster indholdet?
 • På hvilke platforme skal de forskellige stykker content deles?
 • Hvor ofte skal der deles indhold?
 • etc.

Få tips til at komme i gang med at lave en contentplan og en social media kalender samt gode værktøjer til arbejdet.

Implementering af strategien

Når både strategi og kalender er udarbejdet, er I klar til selve implementeringen. Første punkt på dagsordenen her kunne være at lave en step-by-step plan for promovering og vækst af tilstedeværelsen på de sociale medier. Fx vil man med fordel kunne integrere de sociale medier på sit website, lave konkurrencer og promoveringer gennem de sociale medier, vise ekspertise med berigende indhold, tilføje sociale medier hvor muligt (ex mailsignatur, visitkort, præsentationer mm.) etc.

Man kan også arbejde med en handlingsplan for salgskampagner. Overvejelser her kunne være:

 • Hvor vil du indsamle og bearbejde leads?
 • Hvilke tiltag er tilladt, og hvilke er ikke?
 • Vil du sælge via sociale medier, eller er de udelukkende til at opbygge tillid og indsamle leads?

Få medarbejderne med

I vil nok også opleve, at det vil kræve en indsats at få kollegerne med. Dels skal dine kollegaer vide, hvad strategiens fokuspunkter er, og dels skal de have at vide, hvad deres konkrete rolle bliver i arbejdet. Der vil formentlig være forskel på, hvad I forventer af folk i marketingafdelingen, ledelsen og andre medarbejdere. Dertil kommer naturligvis motivationen og de gode argumenter for, hvorfor de skal gøre et aktivt stykke arbejde på de sociale medier. Ideer til at få kollegerne med kunne ex være interne morgenmøder/gå-hjem-møder, en social media guide på intranettet, et ambassadør-team eller et indlæg på en kick-off dag. Husk også løbende orienteringer og tilbagemeldinger på, hvordan det går, og hvilken (god) effekt medarbejdernes indsats har på social media indsatsen.

Læs mere om employee advocacy og hvordan det kan skabe fordele personligt såvel som virksomhedsmæssigt. 

3. Monitorering, måling og justering

Man kommer ikke uden om, at både monitorering og måling er vigtigt. Det er gennem monitorering, at du holder dig opdateret på, hvad der bliver sagt omkring dit brand eller virksomhed – både godt og skidt. Målingen er essentiel, da det er herigennem, du får en idé om, hvordan det går med din indsats, hvad der engagerer folk etc.

Overvejelser om monitorering

 • Hvor vigtig er monitorering for din virksomhed?
 • Hvor mange ressourcer vil I bruge på monitorering?
 • Hvilke systemer vil I bruge?
 • Hvem skal monitorere?
 • Skal I have en fast procedure, hvis I bliver nævnt?

Få konkrete tips og værktøjer til arbejdet med monitorering.

Måling og justering

Før man går i gang med at måle, skal man gøre sig tanker om, hvad man skal måle på, hvilket unægteligt hænger sammen med jeres formål med tilstedeværelsen. Er formålet fx at skabe brand awareness, skal man måske ikke måle på trafik til hjemmesiden.

Eksempler på metrics:

 • Trafik til website
 • Øget synlighed
 • Leads – og kvaliteten af disse
 • Konverteringer
 • Share of voice
 • Engagement.

Er du B2B virksomhed kan du søge inspiration i disse key metrics. Skal du måle på engagement, kan du få hjælp i denne artikel omkring måling af engagement på sociale medier.

Evaluer og justér

Sidste skridt er evaluering af forløbet: Hvad går godt i forhold til jeres målsætninger, og hvad går mindre godt. Styrk indsatsen med justeringer af plan og strategi ud fra jeres learnings.

Få hjælp til at effektivisere din social media tilstedeværelse i denne artikel.

 

Denne artikel er oprindeligt skrevet af Lærke Cichosz d. 16 august 2018

Hvor har I lagt fokus i jeres social media strategi?

Del gerne tanker og erfaringer herunder.

Skriv en Kommentar

 

Master Class i sociale medier

Vores Master Class i sociale medier er særligt udviklet til virksomheden, der allerede arbejder med sociale medier, men mangler en dybere viden på området. Programmet er fordelt på 2 fulde dage og er en kombination af undervisning, øvelser og cases.
Læs mere her